نگرشی کاربردی بر آزمایشگاه شیمی عمومی 1
نویسنده:
دکتر طاهره سلیمانی آهوئی
مترجم:
سال نشر:
1402
صفحه:
187
نوبت چاپ:
1

فصل اول

 

بخش 1-1-نکات ایمنی و مقررات آزمایشگاهی 21

بخش 1-2-آشنایی با وسایل آزمایشگاه و طریقه صحیح استفاده از آنها 24

بخش 1-3-روش کار با برخی از پرکاربردترین وسایل آزمایشگاهی 54

1-3-1- طریقه کار با لوله آزمایش 55

1-3-2- طریقه کار با بِـشـر 56

1-3-3-طریقه کار با بــورت 56

1-3-4- طریقه کار با پیپـت 59

1-3-5-طریقه کار با بالن ژوژه 59

1-3-6-طریقه کار با چراغ گازهای آزمایشگاهی 60

1-3-7-ترازوهای آزمایشگاهی 61

1-3-8- وسایل اندازه گیری دما 62

بخش 1-4-آشنایی با پرکاربردترین مواد در آزمایشگاه و علائم ایمنی در آزمایشگاه 63

1-4-1-علائم ایمنی در آزمایشگاه 64

1-4-2-مواد آزمایشگاهی 65

1-4-3-چند نمونه از محلولهای متداول آزمایشگاهی 66

1-4-4-چند نمونه از مواد جامد آزمایشگاهی 66

بخش 1-5-روشهای رقیق کردن، جداکردن و انتقال مواد 67

1-5-1-روش رقیق کردن اسیدغلیظ 68

1-5-2-روش تمیزکردن و خشک کردن ظروف شیشهای 69

1-5-3-روشهای دفع مواد شیمیایـی 71

1-5-4-روش تهیـه محلولهـا 72

1-5-5-روش انتقال مواد جامـد 72

1-5-6-روش انتقال مایعات و محلولها 73

1-5-7-روش جداسازی رسوب یا ذرات ریز از محلول 74

1-5-7-1-روش ته نشینـی 74

1-5-7-2-استفاده از کاغذ صافی 75

1-5-8-جداسازی با استفاده از سیستم خلاء 77

1-5-9-روش سانتریفویژ 78

 

فصل دوم

شیشه گری

2-1-تاریخچــه شیشه گری 80

2-2-اجزای اصلی تشکیل دهنده شیشـه 81

2-4-افزودنـی هـا 81

2-5-اصول شيشه گري 82

2-5-1-بریدن لولـه و صیقلـی کردن 82

2-5-2-طرز تهیه قطره چکـان یا میکروپیپت 83

2-5-3-طرز خم کردن لوله شیشه ای 84

2-5-4-روش تهيه لوله شیشه ای به شکلT 84

 

فصل سوم

محلول سازی

3-1-محلـول سـازی 86

3-1-1-جرم مولی 87

3-1-2-موازنه 87

3-1-3-مول 87

3-1-4-ظرفیـــت 88

3-1-4-1-ظرفیت در واکنشهای اسید - باز 88

3-1-4-2-ظرفیت در یون ها 89

3-1-4-3-ظرفیت در نمک ها 89

3-1-4-4-ظرفیت در واکنشهای اکسایش-کاهش 90

3-2-مفاهیم غلظت 90

3-2-1-مفهوم غلظت وزنی 90

3-2-2-مفهوم غلظت درصدی 91

3-2-3-مفهوم غلظت مولی یا مولاریته 91

3-3-مفهوم اکی والان گرم (هم ارزگرم) 92

3-4-مفهوم نرمالیتـه 93

3-5-مفهوم مولالیتـه 93

 

فصل چهارم

آزمایشات

4-1-آزمایش قانون بقای جرم 96

4-1-1-تهیه مس نیترات از مس 98

4-1-2-تبدیل مس نیترات به مس کربنات 99

4-1-3-تبدیل مس کربنات به مس کلرید 99

4-1-4-تبدیل مس کلرید به مس هیدروکسید و مس اکسید 100

4-1-5-تبدیل مس هیدروکسید و مس اکسید به مس سولفات و مس اولیه 100

4-2-آزمایش تعیین عدد آووگادرو 101

4-3- طیف  شعلة عناصر 105

4-3-1- ایجاد رنگ در شعله 107

4-3-1-1- بررسی رنگ شعلة نمک‌ها 107

4-3-1-2- بررسی چگونگی پوشانندگی رنگ‌های پررنگ‌تر در طیف‌های فلزات 109

4-3-1-3- شناسایی بعضی  از غیرفلزات با تست شعله 111

4-3-2-تفسیر رنگ شعلة بعضی از عناصر و ساختار اتمی آن‌ها 112

4-4-آزمایش تیتراسیـون یا اندازه گيري حجمي اسيد و باز 114

4-4-1- تیتـرکردن واکنشهای خنثـی شدن یا واکنشهای اسیـد و باز 115

4-4-2- استاندارد کردن محلول های شیمیایی 116

4-4-2-1-استاندارد كردن سود يا تعيين دقیق نرمالیتة سود 117

4-4-2-2-سنجش کلریدریک اسید بـا سود استاندارد شده 118

4-5-آزمایش تعیین گرمای واکنش اسید و باز 119

4-5-1-گرمای انحــلال 121

4-5-2-آزمایش تعیین گرمای خنثی شدن واکنش اسید و باز 125

4-6-آزمایش تعیین جرم مولکولی ازطریق کاهش نقطه انجماد 128

4-6-1- تعیین نقطه انجماد نفتالیـن 130

4-6-2- تعیین ثابت نزول نقطه انجماد نفتالین 132

4-6-3- تعیین جرم مولکولی گوگرد 133

4-7-آزمایش تعیین و محاسبه سختی آب 135

4-7-1-اندازه گیری سختی دائـم 137

4-7-2-اندازه گیری سختی موقت 138

4-7-3-روش محاسبه  مقدار سختی دائم و موقت 138

4-8-آزمایش اندازه گیری وزن اتمی منیزیم 140

4-9-آزمایش اندازه گیری سرعت واکنش درغلظتهای مختلف 144

4-9-1-آزمایش اثرغلظت برروی سرعت واکنـش 145

4-10- آزمایش اندازه گیری سرعت واکنش در دماهای مختلف 147

4-10-1-آزمایش اثر دما برروی سرعت واکنـش 149

4-11-آزمایش تشکیل پیـل گالوانیکی (خوردگی بین دو فلزغیرمشابه) 151

4-12-آزمایش جداسازی چند یون با استفاده از کروماتوگرافی روی کاغذ 156

4-12-1-روش عمــل کروماتوگرافی 157

4-13-آزمایش اندازه‌گیری وزن مولکولی گازهای ایده‌آل 163

4-14-آزمایش تغییرات فشار بخار آب 166

4-15-آزمایش تعادل شیمیایی و اندازه‌گیری غلظت یون آهن ( Fe3+ ) با استفاده از نورسنجی 171

4-15-۱-شرایط برقراری تعادل شیمیایی 172

4-15-۲-عوامل موثر بر تعادل شیمیایی 172

منابع فارسی 177

منابع لاتین 177

منابع اینترنتی 177

 

 

 


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved