اقتصاد مهندسی
نویسنده:
دکتر علی کمندی
مترجم:
سال نشر:
1402
صفحه:
310
نوبت چاپ:
1

 ۱.فصل ۱: مقدمه‌ای بر اقتصاد مهندسی 15

۱–۱ مهندسی 15

۱–۲ مبانی اقتصاد 16

۱–۳ مکاتب و نظریه‌های اقتصاد در طول تاریخ 16

۱–۳–۱ مکتب اصالت طبیعت 17

۱–۳–۲ مکتب سوداگری 17

۱–۳–۳ لیبرالیسم در مقابل مداخله‌گرایی 19

۱–۴ علم اقتصاد 20

۱–۵ اقتصاد مهندسی 21

۱–۶ مراحل تصمیم‌گیری 22

۱–۷ انواع تصمیم‌گیری 22

۱–۸ مسائل اقتصاد مهندسی 23

۱–۹ اخلاق در اقتصاد مهندسی 26

۱–۱۰ تمرین 33

۲.فصل ۲: ارزش زمانی پول 35

۲–۱ نرخ سود(بهره) 36

۲–۲ نمادها 37

۲–۳ تبدیل پارامترها به هم 38

۲–۴ برابری و توازن 45

۲–۵ روش‌های محاسبه سود 47

۲–۶ تبدیلP,F به یکدیگر 49

۲–۷ تبدیل ارزش فعلی به آتی 49

۲–۸ تبدیل ارزش آتی به ارزش فعلی 52

۲–۹ تبدیل A و P 53

۲–۱۰ تبدیل A و F به یکدیگر 54

۲–۱۱ حل مسائل با مقدار کاهشی یا افزایشی حسابی 55

۲–۱۲ معادل‌سازی G,A 58

۲–۱۳ سری‌های افزایشی/کاهشی هندسی 60

۲–۱۴ پیدا کردن نرخ سود 61

۲–۱۵ پیدا کردن تعداد دوره زمانی 62

۲–۱۶ توابع اکسل 63

۲–۱۷ حداقل نرخ جذب‌کننده (MARR) 64

۲–۱۸ تبدیل عوامل در حالت‌های غیراستاندارد 66

۲–۱۹ شیفت نمودار 66

۲–۲۰ تبدیل مقادیر نامنظم 68

۲–۲۱ نرخ مؤثر و نرخ اسمی 71

۲–۲۲ محاسبه نرخ مرکب پیوسته 75

۲–۲۳ نرخ بهره متغیر 77

۲–۲۴ تمرین 79

۳.فصل ۳: ارزیابی و مقایسه طرح‌های اقتصادی 85

۳–۱ انواع پروژه‌ها از منظر تحلیل اقتصادی 85

۳–۲ انواع تحلیل 86

۳–۳ تحلیل ارزش فعلی 87

۳–۴ تحلیل پروژه‌ها با طول عمر متفاوت 89

۳–۵ روش کوچکترین مضرب مشترک 90

۳–۶ روش دوره مشخص 91

۳–۷ تحلیل ارزش آتی 94

۳–۸  حل مسائل با عمر نامحدود 96

۳–۹ مقایسه پروژه‌ها بر اساس تحلیل ارزش سالیانه 100

۳–۱۰ بازیافت سرمایه و ارزش سالانه 103

۳–۱۱ ارزیابی گزینه‌ها با روش تجزیه‌وتحلیل ارزش سالانه 105

۳–۱۲ روش ارزش سالانه برای سرمایه‌گذاری‌های مادام‌العمر 110

۳–۱۳ تمرین 116

۴.فصل ۴: نرخ بازگشت سرمایه 121

۴–۱ محاسبه نرخ بازگشت و ارزیابی پروژه 121

۴–۲ محاسبه نرخ بازگشت در اکسل: 123

۴–۳ نرخ بازگشت چندگانه 125

۴–۴ حذف مقادیر چندگانه i* 128

۴–۵ روش ROR تغییریافته یا MROR 129

۴–۶ روش بازگشت سرمایه 131

۴–۷ نرخ بازگشت در سرمایه‌گذاری اوراق قرضه 134

۴–۸ تمرین 138

۵.فصل ۵: تحلیل فایده–هزینه 143

۵–۱ ارزیابی تک پروژه با تحلیل منفعت هزینه 144

۵–۲ مقایسه چند پروژه با تحلیل منفعت هزینه 146

۵–۳ آنالیز B/C برای پروژههای مستقل 152

۵–۴ تحلیل اثربخشی هزینه 152

۵–۵ تمرین 155

۶.فصل ۶: انواع شرکت‌ها 160

۶–۱ انواع شرکت‌ها 160

۶–۲ شرکت سهامی 161

۶–۳ سهم 162

۶–۴ مجمع 163

۶–۵ هیئت‌مدیره 166

۶–۶ سایر مفاهیم شرکت‌ها 166

۶–۷ شرکت با مسئولیت محدود 168

۶–۸ ترازنامه 169

۶–۹ تمرین 171

۷. فصل ۷: تأمین مالی 172

۷–۱ منابع تأمین مالی داخلی 172

۷–۲ استقراض از بانکهای داخلی 174

۷–۳ اوراق بدهی/ قرضه (مشارکت) 175

۷–۴ وام بینالمللی 176

۷–۵ فاینانس 176

۷–۶ قرارداد ساخت، بهرهبرداری و واگذاری 178

۷–۷ قراردادهای بیع متقابل 179

۷–۸ روش‌های تأمین مالی برای شرکت‌های نوپدید 180

۷–۹ جمع‌بندی 182

۷–۱۰ تمرین 183

۸. فصل ۸: استهلاک 185

۸–۱ روشهای استهلاک 187

۸–۲ روش خطی یا خط مستقیم 188

۸–۳ روش نزولی 191

۸–۴ روش نزولی دوبل 193

۸–۵ محاسبه استهلاک در اکسل 194

۸–۶ موارد قانونی استهلاک 194

۸–۷ تمرین 197

۹.فصل ۹: مالیات 201

۹–۱ قوانین و روابط میان مالیات و درآمد 202

۹–۲ قوانین و روابط مالیات برای شرکتها 203

۹–۳ تمرین 207

۱۰.فصل ۱۰: ریسک و نقطه سربه‌سر 210

۱۰–۱ ریسک 210

۱۰–۲ تحلیل نقطه سربه‌سر 220

۱۰–۳ تمرین 225

۱۱.فصل ۱۱: طرح کسب‌وکار 232

۱۱–۱ اجزای طرح کسب‌وکار 232

۱۱–۲ ایجاد ارزش 233

۱۱–۳ مدل درآمد 235

۱۱–۴ فرصت بازار 237

۱۱–۵ محیط رقابتی 237

۱۱–۶ مزیت رقابتی 240

۱۱–۷ استراتژی بازار 243

۱۱–۸ توسعه سازمانی 244

۱۱–۹ تیم مدیریت 245

۱۱–۱۰ تأمین سرمایه 246

۱۱–۱۱ تحلیل مالی 253

۱۱–۱۲صورت‌های مالی 254

۱۱–۱۳ مطالعه موردی ۱ 270

۱۱–۱۴ مطالعه موردی ۲ 274

۱۱–۱۵ تمرین 278

۱۲.فصل ۱۲: مدیریت پروژه 280

۱۲–۱ تعریف پروژه 280

۱۲–۲ مراحل اجرای یک پروژه 282

۱۲–۳ ساختار شکست کار (WBS) 282

۱۲–۴ تخمین زمان فعالیت‌ها 284

۱۲–۵ نمودارهای فعالیت روی گره و تحلیل مسیر بحرانی 285

۱۲–۶ تجزیه‌وتحلیل شبکه – تحلیل مسیر بحرانی 288

۱۲–۷ زمان‌بندی 297

۱۲–۸ نمودار گانت 298

۱۲–۹ مدیریت ریسک‌های پروژه 299

۱۲–۱۰ تمرین 307

مراجع 310

 


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved