تیلاپیا و قزل آلا: صید، پراکنش و مزایا
نویسنده:
باربارا ریچاردسون
مترجم:
دکتر امین غلامحسینی - سارا باقری - محمد کریمی - سمیه پاک نیا و فاطمه رحیمی
سال نشر:
1403
صفحه:
210
نوبت چاپ:
1

کتاب «تیلاپیا و قزل آلا: صید، پراکنش و مزایا» نوشته باربارا ریچاردسون و به قلم دکتر امین غلامحسینی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، سارا باقری، محمد کریمی، سمیه پاک نیا و فاطمه رحیمی در 210 صفحه در قطع وزیری ترجمه و به همت شعبه انتشارات جهاد دانشگاهي استان وارد بازار نشر شده است.

  در معرفی کتاب آمده است: ماهــی تیلاپیا بــه دلیــل داشتن محتــوای پروتئیــن با کیفیــت بالا و چربی کــم تا متوســط یک ماهــی محبــوب اســت. بنابرایــن، این ماهــی از نظر کاهــش وزن، افزایش متابولیســم کلی، ســاختن اســتخوان‌های قــوی، کاهــش خطــر ابــتال بــه بیماری‌هــای مزمــن مختلــف و پیشــگیری از آرتریت و همچنین ســرطان، فواید متنوعی دارد. گونه‌هــای تیلاپیا یکی از رایج‌ترین ماهی‌هــای پرورشــی آب‌هــای شیرین هســتند و متقاضیان ماهــی تیلاپیا در ســال‌های اخیر به‌طور تصاعدی به‌ویژه در کشورهای گرمسیر مانند مصر، خاورمیانه، مالزی و غیره در حال افزایش است. طی فرآوری تیلاپیا ساالانه مقدار زیادی ضایعات و محصولات جانبی تولید می‌شود. بهره گیری از این ضایعات و محصولات جانبی به دلیل فواید اقتصادی و زیست‌محیطی مورد توجه می‌باشد. محصولات جانبی و مواد زائدی مانند پوست، فلس، استخوان، اسکلت، سر، احشاء، گوشت‌های درجه پایین و سایر ضایعات معمول در طی فرآوری ماهی تیلاپیا تولید می‌شوند. ضایعات و محصولات جانبی ماهی تیلاپیا به شــکل جامد و مایع حاوی مقادیر باالیی از ترکیبات آلی است که منجر به آلودگی محیط‌زیست و مشکلات این چنینی می‌شــود. این ضایعات و محصولات جانبی را می‌توان با اســتفاده از فرآیندهای فیزیکی و بیولوژیکی به مواد غذایی و یا اجزای مواد غذایی با خواص عملکردی تبدیل کرد. تغییــر اقلیــم یکــی از مهم‌ترین فرآیندهای جهانی اســت که زیســت‌کره در حال تجربه آن اســت و ماهیان به‌ عنوان بخشــی از بیوســفر نســبت به این فرآیند بی‌تفاوت نیستند. ماهی‌های سردآبی و به‌ویژه قزل‌آلای قهوه‌ای (Salmo trutta)  نسبت به تغییرات دمایی پیش‌بینی شده رودخانه‌ها و نهرهــا بسیــار حســاس هســتند. ماهی‌هــا موجوداتــی خونســرد هســتند و دمــای بدن و شــاخص فیزیولوژیکی آن‌ها به دمای محیط بستگی دارد، چرا که این مورد، عامل کلیدی جایگاه اکولوژیکی آن‌ها می‌باشد.

یاد آور مي شود انتشارات جهاد دانشگاهي استان چهارمحال و بختياري که به صورت تخصصي در حوزه نشر دانشگاهي فعاليت مي کند، تلاش مي کند در کوتاه ترين زمان ممکن آثار دانشگاهيان و اساتيد (اعم از تاليف و ترجمه و پايان نامه هاي شاخص دانشجويي) را به چاپ برساند و اساتيد دانشگاهي و صاحب نظران و مولفان مي توانند براي اخذ مشاوره در خصوص مراحل تاليف کتاب و چاپ آثار خود به دفتر انتشارات جهاد دانشگاهي استان واقع در دانشگاه شهرکرد- جنب دانشکده منابع طبيعي- معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي مراجعه کرده و يا با شماره 32320323يا 32320070 و در روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته در ساعات 8 تا 16 تماس حاصل کنند. همچنين تارگاه jchb.ir براي کسب اطلاعات بيشتر اعلام مي شود.

فصل یک: مخاطرات و فواید ماهی تیلاپیا

 فصل دو: ارزیابی ریسک سلامت انسانی (ناشی از دریافت) فلزات سنگین در مصرف تیلاپیا

 فصل سه: بهره برداری از فرآورده ها و ضایعات تولید شده در صنعت فرآوری تیلاپیا

 فصل چهارم: بوم شناسی حرارتی ماهی قزل آلای قهوه ای و چالش تغییرات آب و هوایی

فصل پنجم: نوروژنز ترمیمی در مغز قزل آلای بالغ و ویژگی های رشد در سلول های مغز قزل آلا در پرورش


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved