موارد منع مصرف و احتیاطات داروها در طب پرندگان .
نویسنده:
سیدمحمد فقیهی
مترجم:
.
سال نشر:
1403
صفحه:
94
نوبت چاپ:
1

این کتاب درباره‌ی موارد منع مصرف و احتیاطات 92 قلم داروی مصرفی در طبّ پرندگان می‌باشد.

پیشگفتار 11

A 23

اَلوپیورینال ALLOPURINOL 23

اِمیکِیسِن AMIKACIN 23

اَمینوپِنتاماید هایدروژِن سولفِیت AMINOPENTAMIDE  HYDROGEN  SULFATE 24

B 25

بِتامِتازون BETAMETHASONE 25

بیسموت ساب سالیسیلِیت BISMUTH  SUB  SALICYLATE 25

C 27

کلسیم بروگلوکونِیت CALCIUM  BOROGLUCONATE 27

کلسیم گلوبایونِیت CALCIUM  GLUBIONATE 27

کلسیم گلوکونِیت CALCIUM  GLUCONATE 27

کلسیم گلوکونِیت / کلسیم لاکتِیت CALCIUM  GLUCONATE  /  CALCIUM  LACTATE 27

کلسیم دای‌سدیم ایدیتِیت (کلسیم ئی‌دی‌تی‌اِی)

CALCIUM  DISODIUM  EDETATE  (CALCIUM EDTA)28

کَربِنی‌سیلِن CARBENICILLIN 28

سِفاکسیتِن CEFOXITIN 29

سِلِکاکسِب CELECOXIB 29

کُلرهِگزِداین CHLORHEXIDINE 30

کوریانیک گُنادوتروپِن CHORIONIC  GONADOTROPIN 30

سایمِتِدین CIMETIDINE 31

سیپروفِلاکساسِن CIPROFLOXACIN 31

سِساپِراید CISAPRIDE 32

سِس‌پلاتِن CISPLATIN 32

کِلِریترومایسِن CLARITHROMYCIN 33

کلیندامایسِن CLINDAMYCIN 33

D 35

دِفِرِپرون DEFERIPRONE 35

دایازِپَم DIAZEPAM 35

دایمِرکَپرال DIMER  CAPROL 36

داکساپِرام DOXAPRAM 36

داکسی‌سایکلین DOXYCYCLINE 37

E 39

اِنروفِلاکساسِن ENROFLOXACIN 39

اِرگونوواین مالِئِیت ENGONOVINE  MALEATE 40

اِریترومایسِن ERYTHROMYCIN 40

F 41

فِن‌بِندِزول FENBENDAZOLE 41

فلوسایتوسین (5 - فلوئوروسایتوسین) FLUCYTOSINE  (5  -  FLUOROCYTOSINE) 41

فلونِکسِن مِگلومین FLUNIXIN  MEGLUMINE 42

فیوروسِماید FUROSEMIDE 43

G 45

جِنتامایسِن GENTAMICIN 45

I 47

آیبوپروفِن IBUPROFEN 47

اینتِرفیران INTERFERON 47

آیوداین IODINE 48

آیرِن دِکستِرَن IRON  DEXTRAN 48

آیسوفلورین ISOFLURANE 49

آیوِرمِکتِن IVERMECTIN 49

K 51

کِنِمایسِن KANAMYCIN 51

کِتِمین KETAMINE 51

کیتوکانِزول KETOCONAZOLE 52

کیتوپروفِن KETOPROFEN 52

L 53

لاکچولوز LACTULOSE 53

لِوَمِسول LEVAMISOLE 53

لایِدوکِئین LIDOCAINE 54

لینکومایسِن LINCOMYCIN 54

M 57

مَگنیزیُم سولفِیت MAGNESIUM  SULFATE 57

مِدِتومِدین MEDETOMIDINE 57

مِدراکسی پروجَستِرون اَستِیت MEDROXY  PROGESTERONE  ACETATE 58

مِپِریدین MEPERIDINE 58

مِتیل پِرِدنیسولون METHYL  PREDNISOLONE 59

مِتوکلوپِرِماید METOCLOPRAMIDE 59

میبولِروان MIBOLERONE 60

مینوسایکلین MINOCYCLINE 60

مِنَنسِن MONENSIN 61

ماکسیدِکتِن MOXIDECTIN 61

N 63

نیامایسِن NEOMYCIN 63

نورتریپتیلین NORTRIPTYLINE 63

O 65

آکساسیلِن OXACILLIN 65

آکسی‌تِتراسایکلین OXYTETRACYCLINE 65

آکسی‌توسِن OXYTOCIN 66

P 67

پِنی‌سیلِن جی PENICILLIN  G 67

فینوباربِتال PHENOBARBITAL 67

فِنُل‌بیوتِزون PHENYLBUTAZONE 68

پایپِرِسیلِن PIPERACILLIN 68

پاپِرِزین PIPERAZINE 69

پالی‌سولفِیتِد گِلایکوزاَمینوگِلایکِنز (پی‌اس‌جی‌اِی‌جی)

  POLYSULFATED  GLYCOSAMINOGLYCANS  (PSGAG) 69

پرالِداکسیم کُلراید PRALIDOXIME  CHLORIDE 70

پِرِدنیسولون سدیم ساکسینِیت PREDNISOLONE  SODIUM  SUCCINATE 70

پروپوفول PROPOFOL 71

پیرَنتُل پاموت PYRANTEL  PAMOATE 71

پایرِیترِن – کانتِینینگ پروداکتز PYRETHRIN  -  CONTAINING  PRODUCTS 72

R 73

رایفِمپِن RIFAMPIN 73

S 75

سیوُفلورین SEVOFLURANE 75

اِسپِکتینومایسِن SPEC TINOMYCIN 75

اِستَنِزولُل STANOZOLOL 76

اِستِرِپِتومایسِن (دای‌هایدرواِستِرِپِتومایسِن) STREPTOMYCIN  (DIHYDROSTREPTOMYCIN) 76

سولفاکُلرپیریدازین SULFACHLORPYRIDAZINE 77

سولفادایمِتاکسین SYLFADIMETHOXINE 77

سولفامِتازین (سولفادِمِدین) SULFAMETHAZINE  (SULFADIMIDINE) 77

سولفاکوناکسالاین SULFAQUINOXALINE 77

T 79

تِستاستِرون TESTOSTERONE 79

تِتراسایکلین TETRACYCLINE 79

تایابِندِزول THIABENDAZOLE 80

تیِمیولِن TIAMULIN 80

تایکارسیلِن TICARCILLIN 80

توبرامایسِن TOBRAMYCIN 81

تِرای‌مِتوپِرِم + سولفادایازین TRIMETHOPRIM  +  SULFADIAZINE 82

تِرای‌مِتوپِرِم + سولفاداکسین TRIMETHOPRIM  +  SULFADOXINE 82

تِرای‌مِتوپِرِم + سولفامِتاکسازول TRIMETHOPRIM  +  SULFAMETHOXAZOLE 82

تایلوسِن TYLOSIN 82

V 83

وایتامِن اِی، دی‌تری، ئی VITAMIN  A,  D3,  E 83

وایتامِن سی VITAMIN  C 83

وایتامِن دی‌تری VITAMIN  D3 84

وایتامِن ئی + سِلِنیوم VITAMIN  E  +  SELENIUM 84

وایتامِن کِی‌وان VITAMIN  K1 84

X 87

زایلِزین XYLAZINE 87

Y 89

یوهِمباین YOHIMBINE 89

منابع REFERENCES 91


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved