پیوند اینترنت اشیاء با آبیاری و کشاورزی
نویسنده:
مسعود پورغلام آمیجی-ایمان حاجی راد- خالد احمدالی-عبدالمجید لیاقت
مترجم:
.
سال نشر:
1402
صفحه:
218
نوبت چاپ:
1

این کتاب حاوی مطالب مفیدی  در خصوص کشاورزی و آبیاری دقیق و هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء  که جزء حوزه های کلان فناوری اطلاعات و همچنین  مطالب این کتاب مقدمه ای بر اینترنت اشیاء برای رشته های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و فنی (برق و کامپیوتر) است.

 پیش‌گفتار مؤلفین 7

فصل اول: مفهوم اینترنت اشیاء 21

1-1- مقدمه 21

1-2- مفهوم نوظهور اینترنت اشیاء 23

1-3- ابزار، روش و فناوری‌های مربوط به اینترنت اشیاء 25

1-3-1- حسگرهای درون مزرعهای 25

1-3-2- تكنیك سنجش‌ازدور 31

1-3-3- فناوری رایانش ابری 32

1-3-4- پهپادها 33

1-3-5- انواع دوربین و سنسورها 40

1-4- اینترنت اشیاء؛ رویکردی برای مدیریت آب در مزرعه 43

1-5- لایه‌های مختلف اینترنت اشیاء 43

1-6- ساختار ابزارهای مربوط به اینترنت اشیاء 46

1-6-1- بخش اول: حسگر 47

1-6-2- بخش دوم: شبکه 47

1-6-3- بخش سوم: خدمات 49

1-7- وضعیت و چشم‌انداز زیست‌بوم جهانی اینترنت اشیاء 50

1-8- چشم‌انداز اینترنت اشیاء در ایران 51

1-8-1- اهداف کلان توسعه اینترنت اشیاء در ایران تا سال 1404 52

1-8-2- راهبردهای کلان توسعه اینترنت اشیاء در ایران 53

1-9- اینترنت اشیاء؛ ابزار پیشرفت و توسعه 54

1-9-1- آبیاری هوشمند 56

1-9-2- تراکتور هوشمند 57

1-9-3- پایش هوشمند 59

1-9-4- گلخانه هوشمند 60

1-10- چالش‌های فعلی و هنجارهای آتی 62

1-11- نتیجه‌گیری فصل اول 63

1-12- منابع و مآخذ فصل اول 64

فصل دوم: کشاورزی هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء 71

2-1- مقدمه 71

2-2- مفهوم کشاورزی دقیق 73

2-3- مزایای کشاورزی دقیق 74

2-4- چالش‌های کشاورزی دقیق در ایران 75

2-5- فلسفه کشاورزی دقیق و توسعه پایدار کشاورزی 76

2-5-1- اهداف توسعه پایدار 77

2-5-2- تأثیر کاربرد مکانیزاسیون در رسیدن به کشاورزی پایدار 78

2-6- مفهوم کشاورزی هوشمند 78

2-7- دلایل استفاده از کشاورزی هوشمند 79

2-8- موارد استفاده از کشاورزی هوشمند 80

2-9- اینترنت اشیاء در کشاورزی 81

2-10- کشاورزی دقیق-هوشمند و اینترنت اشیاء 83

2-11- فواید کشاورزی هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء 87

2-12- زمان ورود IOT در صنعت کشاورزی ایران 89

2-13- کاربرد اینترنت اشیا در کشاورزی هوشمند 96

2-14- سیستم آبیاری هوشمند در صنعت کشاورزی 97

2-15- تجهیزات و فناوری‌های مهم کشاورزی دقیق و هوشمند 99

2-15-1- حسگرهای آکوستیک 99

2-15-2- حسگرهای نوری 100

2-15-3- حسگرهای فوق‌العاده صوتی 100

2-15-4- حسگرهای نوری الکتریکی 100

2-15-5- حسگرهای جریان هوا 101

2-15-6- حسگرهای الکتروشیمیایی 101

2-15-7- حسگرهای الکترومغناطیسی 101

2-15-8- حسگرهای مکانیکی 102

2-15-9- حسگرهای مبتنی بر شار گردابی 102

2-15-10- حسگرهای ردیابی و تنظیم نور 102

2-16- نقشه راه اینترنت اشیاء 103

2-17- سطح توسعه کاربرد اینترنت اشیاء در کشاورزی 104

2-18- کاربرد اینترنت اشیاء در زمینه‌های مختلف 106

2-19- کشاورزی هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء 109

2-20- اینترنت اشیاء: ابزار مهم هوشمندسازی کشاورزی 111

2-21- کشاورزی دقیق و هوشمندسازی آبیاری در گلخانه ها 114

2-21-1- آبیاری با لولهکشی 115

2-21-2- آبیاری از بالا 115

2-21-3- آبیاری حصیری 116

2-21-4- آبیاری محدوده‌ای 117

2-22- مروری بر پژوهش های پیشین درباره کشاورزی هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء 118

2-23- مسائل و چالش‌های کلیدی کاربرد IOT در کشاورزی 124

2-24- یک کاربرد جالب 126

2-25- نتیجه‌گیری فصل دوم 127

2-26- منابع و مآخذ فصل دوم 129

فصل سوم: آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء 139

3-1- مقدمه 139

3-2- تعریف آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء 141

3-3- اهمیت و نقش استفاده از IOT در سیستم آبیاری 142

3-4- اقدامات انجام‌شده در حوزه اینترنت اشیاء در آبیاری و کشاورزی 143

3-5- فواید آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء 145

3-6- مزایای استفاده از آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء 146

3-7- تجهیزات و فناوری‌های مهم آبیاری دقیق و هوشمند 147

3-8- شبکه حسگرهای بی‌سیم چیست؟ 149

3-9- آبیاری دقیق-هوشمند و اینترنت اشیاء 150

3-9-1- اجزای سیستم آبیاری هوشمند 151

3-9-2- امکانات سیستم آبیاری هوشمند 152

3-9-3- نحوه عملکرد سیستم آبیاری هوشمند 153

3-10- فناوری‌های پیشرفته در مدیریت آبیاری دقیق 153

3-10-1- پیشرفت در برنامه‌ریزی آبیاری 154

3-10-2- نگاشت رطوبت خاک 157

3-10-3- نقش اینترنت در آبیاری دقیق 158

3-10-4- مدیریت آبیاری دقیق 160

3-10-5- اهمیت مقیاس در آبیاری دقیق 161

3-10-6- نقش دماسنج گرمایی و دوربین ها در آبیاری دقیق 162

3-10-7- فناوری پهپاد در آبیاری دقیق 163

3-11- چند نکته مهم در رابطه با آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء 164

3-11-1- نیاز به آبیاری خودکار 165

3-11-2- سیستم آبیاری مبتنی بر  IoT 165

3-11-3- استفاده از اینترنت 165

3-11-4- مزایای هزینه 166

3-11-5- انواع سنسورها 166

3-11-6- پارامترهای آب و هوایی 167

3-11-7- نقش چراغ‌های  LED 167

3-11-8- قرار دادن سنسورها 168

3-11-9- ظهور ابزارهای دقیق 168

3-11-10- تشخیص و رفع سریع‌تر خطاها 168

3-11-11- عوامل هزینه 169

3-11-12- چالش ها 169

3-12- یک کاربرد مهم؛ مدیریت آبیاری گلخانه با استفاده از اینترنت اشیاء 170

3-13- نکات کلیدی کاربردی درباره اینترنت اشیاء در علم آبیاری 172

3-14- مروری بر پژوهش های پیشین درباره آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء 174

3-15- معرفی یک مطالعه موردی (طراحی گلخانه مبتنی بر اینترنت اشیاء) 198

3-16- نتیجه‌گیری فصل سوم 199

3-17- منابع و مآخذ فصل سوم 201

نمایه ها 213

 


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved