بارانداز عبوری تحلیل و ارزیابی توزیع کالاها بدون ذخیره سازی
نویسنده:
سون الریچ
مترجم:
محمدمهدی نصیری خونساری- محمدصادق رئیسی دهکردی
سال نشر:
1402
صفحه:
126
نوبت چاپ:
1

در زمینه بارانداز عبوری، نه تنها در ایران بلکه حتی در سطح جهان کتاب‌های زیادی در دسترس نیست. کار خوب الریچ؛ یکی از معدود متونی است که بدون زیاده‌گویی‌های رایج، مهم‌ترین مفاهیم مرتبط را بیان می‌کند و برای آشنایی با بارانداز عبوری مناسب است.

 

مقدمه ناشر 5

علائم اختصاری 11

پیشگفتار مترجم 13

مقدمه 15

فصل اول: مبانی نظری 17

1-1. تعریف بارانداز عبوری 17

1-2. خاستگاه اصطلاح بارانداز عبوری 21

1-3. طبقه‌بندی پایانه‌های بارانداز عبوری 23

1-3-1. طبقه‌بندی پایانه‌های بارانداز عبوری مطابق نظر تیدمن و بویسن 23

1-3-2. بارانداز عبوری یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای و نگهداری موقت آزاد 24

1-4. انواع بارانداز عبوری 26

1-4-1. انواع بارانداز عبوری مطابق نظر فُکت 27

1-4-2. بارانداز عبوری یک مرحله‌ای و بارانداز عبوری دو مرحله‌ای 30

1-4-3. بارانداز عبوری پیش‌توزیع و بارانداز عبوری پستوزیع 30

1-4-4. انواع دیگر بارانداز عبوری 32

فصل سوم: مقایسه راهبردهای توزیع: بارانداز عبوری، تحویل مستقیم و انبارداری 35

3-1. مقایسه بارانداز عبوری و تحویل مستقیم 35

3-2. مقایسه بارانداز عبوری و انبارداری 44

فصل چهارم: اجزای سازنده بارانداز عبوری 63

4-1. نمایش اجزای سازنده بارانداز عبوری 63

4-2. اهمیّت اجزای سازنده بارانداز عبوری 65

فصل پنجم: بررسی سوابق پژوهش در زمینه تصمیمات راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی 73

5-1. برنامه‌ریزی شبکه 75

5-2. برنامه‌ریزی چیدمان 82

5-3. زمان‌بندی کامیون‌ها 85

فصل ششم: نتیجه‌گیری 107

ضمیمه : تعاریف بارانداز عبوری 109

مراجع 115


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved