مگر تولد راهی تجارب زیسته 28 نفری که نمی خواستند زنده بمانند.
نویسنده:
زینب کوچکیان
مترجم:
.
سال نشر:
1402
صفحه:
218
نوبت چاپ:
1

هدف این کتاب بررسی پدیده خودکشی در میان 28 فرد اقدام‌کننده به خودکشی است تا به کشف آنچه  واقعاً پی ببرد که در جریان است و با اتخاذ رویکردی امیک، به تجربه و درک افراد از خودکشی نائل آید و با بازسازی معنایی آن به این نکته مهم پی ببرد که این دسته از افراد چه تجربه و درکی از خودکشی دارند و چرایی و چگونگی آن را به چه شکل بازسازی می‌کنند و این تجربه چه تغییراتی در افق ذهنی و بینشی افراد پدید آورده است؟ 

پیشگفتار 13

فصل اول: چرا بررسی خودکشی مهم است؟ 17

روند صعودی خودکشی در ایران: 18

کاهش سن اقدام به خودکشی در کشور 21

بالا بودن نرخ خودکشی زنان در کشور 23

بالا بودن نرخ خودکشی در میان روستاییان 24

وجود بحران اجتماعی خودکشی در برخی از استان‌های کشور 25

افزایش استفاده از روشهای خشن در خودکشی 26

افزایش خودکشی موفّق در میان زنان و کاهش نسبت خودکشی بین زنان و مردان 27

بالا بودن نرخ خودکشی در میان زنان متأهل 27

آیا بررسی وضعیت اقدامکنندگان به خودکشی راهگشا است؟ 29

فصل دوم: عشق، انتخاب همسر، ازدواج و خودکشی 37

مقدمه 37

آغاز روایتها 38

چرایی اقدام به خودکشی 39

تجربیات تلخ انزوای افراد خودکش 46

غلبۀ سیاست‌های حذفی 49

شکلگیری منِ دیگر 51

چرخۀ حذف 54

جمعبندی فصل 61

فصل سوم: خیانت و خودکشی 63

مقدمه 63

آغاز روایت‌ها 64

چرایی خیانت و رفتارهای خارج از عرف 68

ویژگی‌های شخصیتی مشترک این گروه از افراد 70

واکنش‌های اولیه نسبت به پدیدۀ خیانت 72

سوء استفاده فامیل از اختلافات 75

تعاملات در بازۀ زمانیِ اتفاق خیانت تا اقدام به خودکشی 76

عبور از امر مسکوت مانده 83

خط سیر زندگی افراد قرار گرفته در الگوی خیانت و مسائل حیثیتی 83

جمع‌بندی فصل 92

فصل چهارم: اعتیاد و خودکشی 95

مقدمه 95

آغاز روایت‌ها 95

چرایی اقدام به خودکشی 97

ترسیم فضای خانۀ افراد خودکش 98

ترسیم تجربه زندگی همراه با اعتیاد 101

عدم امکان ادامۀ تحصیل 101

مشکلات مالی: 102

از دست دادن زیبایی ظاهر 102

مشکلات تشکیل خانواده 104

عدم همدردی خانواده 105

فضای زندگی مشترک افراد درگیر با پدیدۀ اعتیاد 107

احساس و نگاه این افراد به خود و اطرافیان 108

راهکارهای این افراد در مواجهه با تجربیات سخت اعتیاد 110

راهبرد انزوا 110

راهبرد فرار از موقعیّت 111

راهبرد اعتراض به وضعیت موجود 111

راهبرد اثبات و هویت‌بخشی به خود 111

قطع تمامی روابط با اطرافیان 112

حبس کردن خود در خانه 112

روابط فرازناشویی 112

خودزنی 112

خودکشی 113

پایان بخشیدن به روند از دست دادن 115

خط سیر زندگی افراد قرار گرفته در الگوی اعتیاد 116

جمع‌بندی فصل 123

فصل پنجم: خشونت و خودکشی 125

مقدمه 125

آغاز روایت‌ها 126

واکنش خانوادۀ پدری دخترانی که به آن‌ها خشونت شده است 133

عکس‌العمل زنان در مقابل خشونت‌ها 134

چرا افراد خشونت دیده خود به جریان خشونت پیوسته‌اند؟ 138

ترسیم فضای خانواده در دوران کودکی و خانه پدری 138

ازدواج این زنان و تجربیات زندگی مشترک 140

پذیرش خشونت از جانب اطرافیان 145

توصیف احساسات این زنان 147

ویژگی‌های شخصیتی و روحی خاص 150

فرد خودکش؛ بازتولیدکنندۀ خشونت 152

خط سیر زندگی افراد قرار گرفته در الگوی خشونت 153

جمع‌بندی فصل: 163

فصل ششم: ویژگی‌های فردی، خانوادگی و فضای اجتماعی دوران کودکی افراد خودکش 165

مقدمه 165

ویژگی‌های فردی افراد خودکش: 166

رفتارهای مجرمانه 166

- اعتیاد به مواد مخدر و سیگار 166

سنّتگریزی و سنّت‌شکنی 170

خروج زود هنگام از دوران نوجوانی 171

احساسات مدیریتنشده 173

عدم شناخت استعدادهای خود 174

شرایط خانواده افراد خودکش 175

والدین کنارهگیر 175

فضای مستعد یادگیری خشونت 178

فضای اجتماعی افراد خودکش 180

نداشتن فضای اجتماعی مناسب 181

نبود حامیان اجتماعی 182

درگیری افراد خودکش با مشکلات روحی – روانی: 182

ناآرامی‌های روحی و روانی 183

جمع‌بندی فصل 185

فصل هفتم:  آثار اقدام به خودکشی 187

مقدمه 187

پیامدهای خودکشی از دید افراد خودکش 187

بی‌اثری 188

آثار منفی: 188

تغییر فرد 189

تغییر دیگری 190

فصل هشتم: احساس افراد خودکش نسبت به اقدام به خودکشی‌شان 193

مقدمه 193

احساسات مطرح شده 193

پشیمانی 193

نگرانی 194

احساس خجالت 194

احساس شرم 195

ظهور دوبارۀ ارزش‌ها 196

فصل نهم: واکاوی واکنش‌ها و راه‌های طی شده 197

بازخوانی مجدد راهبردها و استراتژهای افراد اقدامکننده به خودکشی 197

بررسی واکنش‌ها 198

انواع راهبردهای مقابله‌ای در نظریه فشار عمومی اگنیو 200

جمع‌بندی نهایی 205

فهرست منابع 209

فهرست منابع 209

کتاب‌ها 209

مقالات: 209

پایاننامه‌ها 215

همایش‌ها 216

منابع خارجی: 216


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved