راهنمای قارچ خوراکی -
نویسنده:
مارک دن اودن
مترجم:
دکتر گل نوش بنی طالبی - دکتر صاحب سودائی مشائی
سال نشر:
1401
صفحه:
400
نوبت چاپ:
1

  کتاب « راهنمای قارچ خوراکی» به تألیف مارک دن اودن و توسط دکتر گل نوش بنی طالبی دکتری فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه صنعتی اصفهان و دکتر صاحب سودائی مشائی عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسي خاك دانشگاه شهرکرد در 400صفحه رنگی در قطع وزیری، ترجمه و به همت شعبه انتشارات جهاد دانشگاهي استان وارد بازار نشر شده است.

در معرفی کتاب آمده است: پرورش قارچ یک علم محض نیست. هنر واقعی یادگیری دیدن، تفسیر و پاسخ صحیح به نشانه ها است و این هنر قابل تسلط و یادگیری است. روند رشد موفقیت آمیز قارچ با ارزیابی مواد خام مورد استفاده برای تولید کمپوست شروع می شود که پایه و اساس یک فرایند کمپوست سازی بهینه است. چالش موجود در رشد قارچ این است که به شرایط دائماً در حال تغییر کشت پاسخ کافی داده شود و همچنان نتایج خوب یا حتی بهتر از قبل حاصل شود. کتاب راهنمای قارچ خوراکی (Mushroom Signals) قصد دارد تا به تولیدکنندگان و پرورش دهندگان آموزش دهد که با تشخیص نشانه هایی که در موقعیت های عملی با آن روبرو می شوند چگونه فرایندهای تولید خود را بهینه کنند؛ نه با نتیجه گیری سریع بلکه با مطرح کردن همیشگی سه سؤال از خود؛ چه می­بینم، چه اتفاقی افتاده است و چه کاری باید بکنم؟. به عنوان مثال، چه می بینید؟ روز بعد از آبیاری متوجه می شوید که کف سالن پرورش هنوز مرطوب است و سطح خاک پوششی هنوز براق است. چه اتفاقی افتاده است؟ رطوبت کافی از سطح تبخیر نمی شود. این کار از تشکیل پین ها در فلش دوم جلوگیری می کند و ممکن است لکه های باکتریایی ایجاد شود. چه کاری باید انجام دهید؟ رطوبت نسبی و غلظت CO2 را کاهش دهید. این یکی از نشانه های بیشمار در پرورش قارچ است که می‌توانید برای بهینه کردن عملکرد و کیفیت قارچ‌هایتان به آسانی انجام دهید. یک قارچ در هر ساعت چهار درصد رشد می کند! برنامه برداشت سریع قارچ در چند نوبت در یک بستر توسط قارچ‌چین‌ها منجر به افزایش تولید حداقل ده درصدی می شود. هدایت تیم برداشت شما به اندازه‌ی مراقبت خوب از قارچ‌هایتان حائز اهمیت است. شرایطی که قارچ‌ها در آن رشد می‌کنند در سرتاسر جهان با یکدیگر متفاوت است. اما نشانه‌هایی که توسط کمپوست و قارچ‌ها بروز می‌کنند در همه جا قابل شناسایی است. اگر بدانید دنبال چه می‌گردید می توانید در هر جا و هر زمان نشانه‌ها را دنبال کنید. کتاب حاضر چگونگی این عمل را به شما نشان می‌دهد.

یاد آور مي شود انتشارات جهاد دانشگاهي استان چهارمحال و بختياري که به صورت تخصصي در حوزه نشر دانشگاهي فعاليت مي کند، تلاش مي کند در کوتاه ترين زمان ممکن آثار دانشگاهيان و اساتيد (اعم از تاليف و ترجمه و پايان نامه هاي شاخص دانشجويي) را به چاپ برساند و اساتيد دانشگاهي و صاحب نظران و مولفان مي توانند براي اخذ مشاوره در خصوص مراحل تاليف کتاب و چاپ آثار خود به دفتر انتشارات جهاد دانشگاهي استان واقع در دانشگاه شهرکرد- جنب دانشکده منابع طبيعي- معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي مراجعه کرده و يا با شماره 32320323يا 32320070 و در روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته در ساعات 8 تا 16 تماس حاصل کنند. همچنين تارگاه jchb.ir براي کسب اطلاعات بيشتر اعلام مي شود.

 

 

 

 

 

   مقدمه

پرورش قارچ خوراکی یک روش زندگی است

تولید جهانی قارچ

قارچ ها برای شما مفید است

قارچ ها در قلمرو گیاهان

کمپوست سازی

سیستم های مختلف کشت

در یک مزرعۀ پرورش قارچ

فصل 1

فاز Ι- کمپوست تازه

همگنی بافت کمپوست

گزینش

کلش گندم

کود اسبی

کود مرغی: منبع تغذیه ای برای کمپوست و قارچ خوراکی

گچ

آب

فاز Ι: پیش شست وشو

خیس کردن کلش

دستورالعمل های مورد نیاز برای داشتن یک کمپوست همگن

نمونه ای از دستورالعمل تهیه یک کمپوست

آنالیز کمپوست

مهمترین داده ها

اسپکتروفتومتری مادون قرمز (NIR)

فاز I: قسمت دوم: فرایند کاراملی شدن

زیر و رو کردن توده ی کمپوست

بونکر (Bunker)

سیستم پشته ای یا توده ای سنتی

برنامه ی خاموش و روشن نمودن (on/off) سیستم هوادهی

آماده سازی برای فاز ІІ

مسائل زیست محیطی

فصل 2

فاز ІІ، پاستوریزاسیون/ شیرین شدن کمپوست

تونل پاستوریزاسیون

قاعدۀ کلی تونل

پر کردن تونل

توری ها در تونل

فرایند فاز ΙΙ

اسپان قارچ

زنده مانی اسپان قارچ

سویه های قارچ

نظافت پیش از مرحله ی اسپان زني کمپوست

اسپان زنی (اضافه کردن بذر)

فصل 3

فاز ІІІ، اسپان ران

رشد و نمو میسیلیوم

حفظ دمای کمپوست

فاز ІІІ در سالن پرورش

حمل و نقل

به کار گیری آب قبل از بارگیری کمپوست و انتقال آن

مکمل ها

فصل 4

خاک پوششی و پر نمودن سالن پرورش

یک سالن در حال پر شدن

خاک پوششی

حفاری یا خاک برداری (گودبرداری) پیت سیاه

منافذ با اندازه ی مختلف

شوری بالاتر= قارچ خشک تر

عدم آلودگی

صادرات خاک پوششی

پر نمودن سالن های پرورش

خروج یا حذف عوامل احتمالی بیماری

مکان تمیز و مکان آلوده

کنترل شرایط بهداشتی به هنگام پر کردن سالن پرورش

فیلر یا ماشین پر کردن سالن

توده ی کمپوست چه میزان آب را می تواند جذب کند؟

وزن کمپوست ورودی به سالن

آبیاری بر روی ماشین فیلر

فرایند آماده سازی خاک پوششی

سطح خاک پوششی

فصل 5

رشد و بازیابی میسلیوم قارچ خوراکی

رشد میسلیوم در خاک پوششی

آب دادن در چند روز اول بعد از مرحله ی پرکردن سالن کشت: نه خیلی زیاد، نه خیلی کم

جدول شرایط رشد کمپوست

آبیاری خاک پوششی

ارزیابی رشد میسلیوم

دمای کمپوست تعیین کننده است

کنترل کردن دمای کمپوست به کمک دمای هوا

سرعت فن

فصل 6

نمودار مولیر

خواص عجیب هوا

کمیت های مختلف در یک جدول

تبخیر نیازمند مصرف انرژی است

هوا به عنوان اسفنج عمل می کند

انرژی در هوا

رطوبت مطلق

یک هواساز چگونه کار میکند

خنک کردن سالن با هوای گرم؟

کنترل براساس میزان دی اکسیدکربن (CO2) و رطوبت نسبی (RH) پس از مرحله ی هوادهی

رطوبت زدایی یا خشک کردن هوا

مرطوب کردن

سیستم های جدید

سیستم اندازه گیری دما، رطوبت و دی اکسیدکربن

فصل7

هوادهی (Cool-down)

وجود ته‌سنجاقی‌های با اندازه‌های مختلف منجر به برداشت قارچی با کیفیت در فلش یک می‌شود.

شروع مرحله ی هوادهی چه زمانی است

پین دهی

تشکیل پین

اندازه گیری اضطراری در طول اولین روزهای بعد از هوادهی

رشد پین یا ته سنجاقی

بیماری ها

لکه های آب

دمای کمپوست یک عامل حیاتی است

فصل 8

فلش ها (Flushes) یا تعداد دفعات برداشت قارچ

شرایط آب و هوایی سالن در طول فلش اول

آلودگی های کپکی

درمان آلودگی ها

آبیاری قارچ؟

آب و هوا در روز پایانی فلش

میزان آبیاری بعد از فلش اول؟

برداشت مکانیکی فلش I

بین فلش

آب و هوای سالن در طول دوره فلش دوم

فلش III؟

فصل 9

مرحله ی برداشت قارچ (Harvesting)

روش برداشت قارچ

همانطور که قارچ می چینید جا به جا شوید

برداشت رو به جلو

سکوی برداشت

اولین زمان مناسب

پایه قارچ

طبقه بندی قارچ بر اساس اندازه

انواع مختلفی از کیفیت

کدام قارچ را بچینیم؟

برداشت در کل روز

کیفیت پس از برداشت

برداشت نیمه اتوماتیک

برداشت مکانیکی

فرایندهای پس از برداشت

فصل 10

مدیریت برداشت قارچ

برنامه ریزی بلند مدت

تغییر برنامه ریزی

چگونه یک برنامه ریزی بلند مدت طراحی کنیم؟

برنامه ریزی تولید

مربیگری

مدیریت

شرایط کاری بهینه

ساعات کاری

تغيير دادن سالن ها: پایان فلش III!

کارایی چیدن یا برداشت چیست؟

بیماری گسترش نمی یابد بلکه کنترل می­شود

پوشاک

مقابله با آلودگی

ظروف قابل استفاده ی مجدد

امنیت مواد غذایی

کوکات (cook-out) برای از بین بردن بیماری

خالی کردن سالن پرورش

تمیز کردن

سالن خالی پرورش

آماده سازی سالن پرورش برای مرحلۀ پر کردن

خلاصۀ کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved