کارآفرینی هنری
نویسنده:
میکائیل شردین-آیووزاندر
مترجم:
محسن مطیعی-صبا خانقایی
سال نشر:
1400
صفحه:
296
نوبت چاپ:
1

چرا کارآفرینی ‌هنری؟ ‌ترکیب کارآفرینی و هنر چه اهمیتی دارد؟ آیا میان کارآفرینی و هنر ارتباطی وجود دارد؟ در پاسخ به این سوالات باید گفت: توجه به این دو مقوله به مثابه توجه به توسعه است. اگر رشد و توسعه مهم‌ترین آرمان یک جامعه در نظر گرفته شود، توجه به مقوله کارآفرینی و هنر به‌عنوان مبنای توسعه هست. 

پیشگفتار 11

مقدمه مترجمین 13

فصل اول | مقدمه 15

مقدمه 17

هنر و کار آفرینی چند اصل کلی برای شروع 19

معرفی هر فصل و خلاصه محتوای آن 21

فصل دوم | کارآفرینان هنرمند 27

کارآفرینان هنرمند 29

هنر و کارآفرینی در جامعه 29

شکست قوانین و هنجارها 30

تولید و پردازش نوآوری 32

استعداد الهی 34

تحولات در تئوری کارآفرینی و هنر 35

انگیزه 37

نتیجهگیری انعکاسها 38

یادداشتها 39

فصل سوم | تازه‌ها ‌و چالش بازار یا عملکرد غیرابزاری خلق و آفرینش 41

خلق و تولید تازه‌ها 44

آیا خلق با تولید محصول سودمند در ارتباط است؟ 46

اثبات ویژگی غیرسودمندی اثر هنری: آزمایش برانکوزی 48

کار هنری، شی صنعتی، یا گزینۀ سودمندانه: مورد برتراند لاویر 50

کارآفرینان به‌عنوان خالقان و سازندگان، یک نقطه نظر انتقادی 52

خلق اقتصادی و خلق هنری: عامل آزاد به‌عنوان علتی نامعلول 53

سودمندی تخریب کارآفرینی 55

هنرمند و شرکت 58

هنرمند ابزارگرا یا شرکت ابزاری توسط هنر 59

هنرمند کسب و کار 61

هنرمند انتقادی 67

نتیجهگیری 72

فصل چهارم | آشکارسازی فرصت: قدرت های ادراکی مغز 75

شناخت فرصت 78

فرصت‌های عینی 79

تفاوتهای فردی در شناخت و اطلاعات 79

عقاید و روابط وسیله-هدف 80

شناخت فرصت- مفهوم 80

جهت گیری مجدد-رویکرد جایگزین و چارچوب مفهومی ناهنجار 82

ذهنیت ذهن/مغز 82

قدرتهای شناختی مغز 84

قدرتهای ادراکی مغز 85

روش 88

متن خود مردمنگاری: سفرهای کوتاهمدت و سفرهای بلند مدت و نتیجه هفده منظر پیشگفتار 89

دستگاه کپی 90

افقهای گوتلند (ژوئن 2007) 93

هفده بند- متن و تصویر یکدیگر را پیدا می‌کنند (دسامبر 2007) 101

متنهای منتخب از مجموعه شعر و تصویر 17 بندی  بند 6 103

به سمت بازنگری در شناخت فرصت-آشکارسازی فرصت 107

نتیجهگیری عقاید 109

یادداشتها 110

فصل پنجم | دعوت غیر منتظره و کارآفرینی هنر 113

دعوت غیر منتظره و کارآفرینی هنری 115

معانی برای کارآفرینی 135

نتیجهگیری 138

یادداشت 139

فصل ششم | فرآیندهای نوآوری: تجربۀ حاصل شده از خلق دالهالا 141

فرآیندهای نوآوری : تجربۀ حاصل شده از خلق دالهالا 143

روش تحقیق 146

پیشینه 151

اولین عملیات ایجاد و ساخت 153

افتتاحیه رسمی دالهالا 159

نقاط عطف، مشارکتها، و پاداشها 193

نتیجهگیری 197

یادداشتها 199

فصل هفتم | روابط دور: مشق هنر در فرهنگی جهانی 203

روابط دور : مشق هنر در فرهنگی جهانی 205

شبکه ای از… روابط… دور 208

هنر مهاجر 209

تنظیم و چارچوب بندی یک زمینه… 211

آزمایش: نام بردن یک رابطۀ دور 213

سه سطح از فرهنگ جهانی 215

فصل هشتم | هنر و کارآفرینی، مجزا و با هم 221

هنر و کارآفرینی، مجزا و با هم 223

خلاصه 225

هنر کارآفرینی؟ 226

ترویج هنر کارآفرینی 233

ذهنیت هنری در کار 234

یک ذهنیت هنری در کار 237

در حال انجام هنر کارآفرینی هستید؟ 239

برخی معانی 242

یادداشت: 243

فصل نهم | موضوعات در حال ظهور و گشایشهای تحقیقاتی 245

موضوعات در حال ظهور و گشایشهای تحقیقاتی 247

شناخت و توسعه فرصت 247

شناخت فرصت 248

توسعه فرصت 251

انتخاب و گزینش طرحها و ایده‌های نوآورانه 256

گشایشهای روششناسی 258

پیامدهای سیاستگذاری و کاردانی 259

جهانی شدن هنر 263

پیامدهایی مربوط به فعالیت هنرمندان 264

بازتاب نتیجهگیری 266

منابع: 267


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved