کلام الله جنبه شفاهی وحی قرآنی
نویسنده:
محمدکریم الکواز
مترجم:
قاسم عزیزی مراد- سمانه گندمی
سال نشر:
1402
صفحه:
166
نوبت چاپ:
1

نویسنده در این کتاب بسیاری از اندیشه‌ها، مفاهیم و پدیده‌های قرآنی را مورد بررسی قرار می‌دهد که در آشکار کردن ویژگی‌های سبکی قرآن و در چهارچوب نظام معرفت شناختی آن به کار گرفته شده است. بررسی جنبه‌های شفاهی وحی قرآن، که نقش مهمی در دریافت و تبلیغ وحی داشته و ارتباط تنگاتنگ این متن با الگوی فکری جامعه و فرهنگ عربی را آشکار می‌سازد، موضوع اصلی پژوهش حاضر است. در این نوع رویکرد به زبان و فرهنگ، تأثیرات عوامل محیطی و کارکردهای معرفت شناختی آن­ در بازنمایی الگوی فکری نقش اساسی دارد و در همین راستا "کلام الله" نوعی فرهنگ تلقی می شود که الگوی فکری ویژه‌ای در جامعه گسترده است. 

مقدمه مترجمان 11

مقدمه مؤلف 15

مبحث 1: شفاهیت و ادیان 19

1-1 وحی کلامی 19

1-2 سرود دینی (مذهبی) 22

1-3 فرهنگ عرب پیش از اسلام 23

1-4 در سطح زبانی 24

1-5 رونق پیشگویی 30

1-6 عجایب و غرائب فرهنگ عربی 32

1-7 قرآن، خوانشی عربی 34

1-8 عربیت (عربی بودن) قرآن و تسلسل در نزول وحی 36

مبحث 2: ساز و کار(مکانیسم) شفاهی 41

2-1 فراموش کردن و فراموشاندن 44

2-2 حضور فعال مخاطب 46

2-3 آیات ارتباطی 49

2-4 الگوهای بیانی مؤثر در یادآوری 50

مبحث 3: تشابه لفظی و ساختار از پیش تعیین شده 59

3-1 دانش متشابهات 59

3-2 تکرار ساختار پیشین به همراه تکرار واژگان کذب(=دروغ) و عذاب 61

3-3 فرم ساختار از پیش تعیین شده در سورهی توبه 65

3-4 تاراج (=شراء به بهای اندک) 73

مبحث 4: پاسداشت میراث نیاکان «آیین ابراهیم حقگرا» 79

4-1 ارتباط محمد (ص) و ابراهیم(ع) 80

4-2 اهمیت التزام به حج و ختنه 84

مبحث 5: جستاری در مفاهیم 91

5-1 آدم و واژه‌ی «ادمۀ» 91

5-2 ادریس و واژهی «دراسة» 94

5-3 لوط و واژهی لواط 97

مبحث 6: لحن مخاصمه «ذم/مدح» 107

6-1 جدال و مخاصمه 112

6-2 تحدی در قرآن 114

6-3 قوت بخشیدن به ادراکات حسی در بزنگاههای کیفر و جزا 116

مبحث 7: همسنگی با زمان حاضر 119

7-1 فراموش کردن بخشهایی از گذشته 123

7-2 تصویر نوح نبی از تورات تا قرآن 124

مبحث 8: از وحی تا انسان، از انسان تا وحی 135

8-1 زبان قوم 135

8-2 وحی و فضای اجتماعی نزول آن 136

8-3 مکی و مدنی 142

مبحث 9 : توانش واژه در زیستگاه شفاهی 145

9-1 اسم اعظم خدا 147

9-2 مفهوم کلام الهی 148

9-3 موجودات کلمه هستند 150

9-4 پدید آوردن بهوسیلهی کلمات 151

9-5 تلاوت 152

9-6 یکپارچگی بهوسیلهی قرآن / قرآن مایهی وحدت 154

9-7 قابلیت مخاطب 154

9-8 سطح موضوع خطاب 156

منابع 157


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved