اصول بازاریابی در بخش سلامت .
نویسنده:
اریک برکوویتز
مترجم:
محمدعرب، احسان زارعی، رقیه خبیری، بهروز پورآقا
سال نشر:
1401
صفحه:
544
نوبت چاپ:
3

بازاریابی علم ارضای سودمندانه نیازهای مشتری است. همه سازمان های نوین با اتکا بر تکنیک های بازاریابی ضمبادرت به شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان کرده و از این طریق موجبات افزایش رضایت مندی و وفاداری آنان را به سازمان فراهم می کنند.

استفاده از این تکنیک ها می تواند در بلند مدت به توسعه بازار، افزایش منابع و رشد و توسعه فعالیت های سازمان منجر گردد. امروزه صنعت مراقبت های بهداشتی درمانی متأثر از عناصری چون مراکز مراقبت های اولیه، نظام های یکپارچه ارائه خدمات، طرح های مراقبت مدیریت شده و بیمارستان هاست که بازارهای جدیدی برای دولت، کارفرمایان، مصرف کنندگان، تأمین کنندگان و ارائه کنندگان مراقبت به وجود آورده است.

رقابت در محیط این بازار برای کسب سهم بیشتر، مستلزم به کارگیری استراتژی های بازاریابی مؤثر برای مواجهه با این محیط و تغییرات آن است. در محیط رقابتی صنعت مراقبت های بهداشتی درمانی، آشنایی با اصول و مفاهیم بازاریابی و مدیریت رابطه با بیمار به منظور ایجاد رضایت مندی و وفاداری مشتری، برای همه دست اندرکاران ارائه خدمات ضروری است.

این کتاب به سه بخش اصلی تقسیم می شود. بخش اول فرایند بازاریابی درباره ماهیت بازاریابی، ماهیت استراتژی بازاریابی و محیطی است که فعالیت های بازاریابی در آن انجام می شود. بخش دوم کتاب بر شناخت مشتری متمرکز است در دنیای حاضر مراقبت های بهداشتی درمانی، مشتری ممکن است یک بیمار باشد، با یک سازمان مثل یک شرکت که برای کارکنانش مراقبت های بهداشتی درمانی را خریداری می کند. بخش سوم درباره آمیزه بازاریابی است. چهار P محصول، قیمت، مکان و ترویج، اساس استراتژی و برنامه ریزی همه سازمان هاست.

فصل اول: مفهوم بازاریابی/ 23

 

فصل دوم: استراتژی بازاریابی/ 71

 

فصل سوم: محیط استراژی بازاریابی/ 115

 

فصل چهارم: رفتار خریدار/ 147

 

فصل پنجم: تحقیقات بازاریابی/ 185

 

فصل ششم: تقسیم بندی بازار/ 219

 

فصل هفتم: وفاداری مشتری/ 255

 

فصل هشتم: استراتژی محصول/ 281

 

فصل نهم: قیمت/ 323

 

فصل دهم: توزیع/ 359

 

فصل یازدهم: ترویج/ 391

 

فصل دوازدهم: تبلیغات/ 427

 

فصل سیزدهم: فروش شخصی و مدیریت فروش/ 461

 

فصل چهاردهم: کنترل و پایش/ 491

 


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved