تاملات فلسفی دراخلاق
نویسنده:
دکترزهرااحسانی
مترجم:
سال نشر:
1392
صفحه:
240
نوبت چاپ:
1

فصل اول: معرفی اخلاق و فلسفه اخلاق / 11

معانی و کاربردهای گوناگون واژه اخلاق / 12

نقش و اهمیت اخلاق در زندگی انسان / 14

تفاوت اخلاق با دین، قانون و آداب و رسوم اجتماعی . 15

حوزه های پژوهش در اخلاق / 18

 

فصل دوم: مفاهیم و گزاره های اخلاق / 27

مفاهیم اخلاقی / 30                

تعریف مفاهیم اخلاقی / 33

نقد و بررسی / 40

تبیین مفاهیم و گزاره های اخلاقی / 49

نقد نظریه های نامبرده / 58

 

فصل سوم: ارزش / 65

معنا و ماهیت ارزش / 66

اخلاق و ارزش / 67

نظریه های مربوط به ارزش اخلاقی / 70

 

فصل چهارم: ارزش و واقعیت / 73

تاریخچه بحث / 73

دیدگاه در موضوع و واقعیت / 75

منظر جود شناختی / 75

منظر معرفت شناختی / 78

منظر منطقی / 81

منظر زبان شناختی / 82

لوازم و پیامدهای واقع گرایی اخلاقی / 83

لوازم و پیامدهای ناواقع گرایی اخلاقی / 84

نقد و بررسی / 85

 

فصل پنجم: فعل اخلاقی و مبانی آن / 89

گرایش اخلاقی / 89

انگیزش اخلاقی / 90

ضعف اخلاقی / 93

فعل اخلاقی / 94

خود گروی و غیر گروی / 110

 

فصل ششم: نسبیت و جاودانگی در اخلاق /123

نسبیت اخلاق و معانی آن / 124

پیامدهای نظریه نسبی گرایی اخلاقی / 130

بررسی و نقد و نظریه نسبی گرایی / 131

مطلق گرایی اخلاقی / 135

نقد نظریه مطلق گرایی / 137

نظریه برگزیده / 138

 

فصل هفتم : نظام اخلاقی، نظریه های اخلاق هنجاری / 145

نظام اخلاقی / 145

نظریه های اخلاق هنجاری /148

دسته بندی نظریه های اخلاق هنجاری / 148

بررسی و نقد نظریه های اخلاق هنجاری / 183

 

فصل هشتم: اخلاق و دین / 199

دیدگاه در نسبت اخلاق با دین / 200        

دیدگاه برگزیده / 208

 

فصل نهم: اخلاق در قرآن / 213

مبانی اخلاق در قران / 215

ویژگی های اخلاق قرانی / 229

فعل اخلاقی در قرآن / 235

فهرست منابع / 243

 

 

 

 


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved