فرهنگ اصطلاحات حقوقی (انگلیسی - عربی - فارسی)
نویسنده:
فهیمه سادات حمیدی
مترجم:
-
سال نشر:
1401
صفحه:
420
نوبت چاپ:
4
رهنگ پيش رو:
از حيث دارا بودن اصطلاحات حقوقي به سه زبان، انگليسي و عربي و فارسي در نوع خود منحصر به فرد مي باشد.
لغات و اصطلاحات تخصصي گرايش‌هاي مختلف رشته حقوق مانند حقوق خصوصي، حقوق جزا، حقوق بين الملل، حقوق عمومي و حقوق اسلامي را در بر مي گيرد.
براي بسياري از اصطلاحات علاوه بر معادل، توضيح بيشتري به منظور روشن شدن كاربرد علمي اصطلاح ضميمه گرديده است.
براي برخي واژه‌ها به ذكر يك معادل اكتفا نشده و مترادف‌هاي متعدد و متنوعي در برابر واژه آمده است.
برخي اصطلاحات اقتصادي، سياسي و اداري و نيز برخي عبارات حقوقي لاتيني براي اولين بار در اين فرهنگ گردآوري شده اند و در فرهنگ‌هاي حاضر زبان عربي يافت نمي شوند.
معاني و معادل‌هاي هر يك از اصطلاحات مقابل خود واژه آورده شده و از ارجاع دادن خواننده به صفحات ديگر پرهيز شده است.
به منظور تسهيل در امر معادل‌يابي واژگان، نمايه اي بر اساس چينش الفباي عربي در خاتمه كتاب آورده شده است.
چگونگي تنظيم فرهنگ حاضر:
اساس كار اين فرهنگ بر پايه مدخل‌هاي كتاب« المعجم القانوني انگليسي - عربي (حارث سليمان الفاروقي)» استوار شده است. بدين صورت كه درابتداي امر مدخل‌هاي كتاب مذكور انتخاب شده و سپس به كمك ديگر منابع حقوقي از جمله:
§     قاموس قانوني انگليسي - فارسي (لين صلاح مطر)
§     CDحقوقي الوسيط في القانون قاموس انجليزي – عربي
§     معجم المصطلحات القانونية عربي – فرنسي - انگليسي ( مني جريح)
مدخل هاي ديگري استخراج گرديد. در مرحله اي ديگر با استفاده از منابع انگليسي-فارسي ازجمله:
§     فرهنگ حقوقي، چاپ اداره پژوهش هاي حقوقي خصوصي اداره كل پژوهش و اطلا ع رسانی
§     فرهنگ واژگان و اصطلاحات حقوقي – اقتصادي – اداري تاليف جواد نبي يعقوب
معادل فارسي اصطلاحات گردآوري شد و در نهايت به منظور روشن شدن معناي حقوقياصطلاحات از فرهنگهاي تخصصي:
§     ترمينولوژي حقوق: جعفري لنگرودي
§     ترمينولوژي قوانين و مقررات: محسن قر ه باغي
§     فرهنگ بهمن: بهمن آقايي
§     مبسوط در ترمينولوژي اصطلاحات كيفري: منصور باذري فومشي
§     مبسوط در ترمينولوژي حقوق: جعفري لنگرودي
استفاده شد و توضيح مختصري به برخي اصطلاحات ضميمه گردید.
 

تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved