مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی (آموزش کاربردی نرم افزار LISREL)
نویسنده:
دکتر آرش حبیبی - دکتر بهاره کلاهی
مترجم:
-
سال نشر:
1401
صفحه:
161
نوبت چاپ:
2

مدل معادلات ساختاری (SAM) روشی برای بررسی روابط میان سازه های پنهان  است که همزمان متغیرهای مشاهده پذیر رانیز در نظر می گیرد. این روش سرآمد روشهای آماری جهت اعتبار سنجی و ارزیابی برازش مدل است  در این کتاب مفاهیم زیر بنایی مدل یابی معادلات ساختاری  و تحلیل عاملی تاییدی با دیدگاهی کاربردی در نرم افزار LISREL آموزش داده شده است.

فصل نخست: آشنایی با مدل یابی معادلات ساختاری 

فصل دو: آشنایی با محیط نرم افزار LISREL 

فصل سه: تحلیل عاملی تاییدی 

فصل چهار: مدل یابی معا دلات ساختاری  

فصل پنج : کاربردهای جانبی نرم افزار LISREI 

فصل شش : تحلیل عاملی اکتسابی 

پیوست1: انواع  فایل ها و فرمت های کار با نرم افزار لیزرل


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved