تعلق خاطر به برند پیوندی استراتژیک
نویسنده:
کریم حمدی، محمد کاشانی
مترجم:
_
سال نشر:
1401
صفحه:
233
نوبت چاپ:
1401

در علم بازاریابی و به ویژه در حوزه برند، فرقه‌هایی وجود دارند که به یک برند، متعصبانه متعهد و وفادارند. به‌عنوان‌مثال طرفداران موتور هارلی دیویدسون ارزش‌هایی را از این برند دریافت نموده‌اند که درنهایت موجب ایجاد و تقویت چنین رابطه‌ای گردیده. پدیده حیرت‌انگیزی که ما را به انجام پژوهش و نگارش این کتاب سوق داد این بود که، برخلاف روابط یادشده قبلی، جامعه‌ای از مشتریان دلبسته وجود دارند که حتی اگر یک برند از ارائه چنین ارزش‌هایی به آن‌ها سرباز زند هم مشتاقانه و البته به‌صورت یک‌طرفه ارتباط متعهدانه، مستمر و طرفدارانه خود را ایجاد، حفظ و ادامه می‌دهند. «برند» ارزشی بسیار قدرتمند برای مشتری و شرکت ایجاد می‌کند که این امر نشان‌دهنده اهمیت و لزوم وجود برند در روابط آن‌ها دارد. در این راستا اما می‌بایست مدل خاصی از رابطه را تعریف و ایجاد کرد که دارای ویژگی‌هایی مثل ارتباط متعهدانه، مستمر، طرفدارانه و ... باشد. در این کتاب ما تعلق خاطر نسبت به برند را به‌عنوان مدل ارتباطی خاص معرفی و بررسی می‌نماییم که چنین ویژگی‌هایی را در روابط برند-خویشتن ایجاد و تقویت می‌کند. تعلق یا دلبستگی از درک عمیق و پایدار ناشی از پیوندهای احساسی حاصل از ارتباط یک شخص با شخص، شئ و یا مفهومی دیگر که در حوزه، موضوع، زمان و مکان مشخص اتفاق افتاده و در جریان است، نشأت گرفته است.

 

 

پیشگفتار 

چالش‌های پیش رو

اهمیت مفهوم تعلق خاطر و ضرورت بررسی آن

اختلاف نظرها 

خلاءهای موجود

تعلق خاطر به برند در ایران موضوعی نو

بررسی تعلق خاطر از نگاهی نو بواسط روش بررسی نو

اهداف ما از بررسی مفهوم تعلق خاطر به برند

روش‌شناسی

طرح ترکیبی پژوهش

بخش اول: پژوهش کیفی

بخش دوم: پژوهش کمی توصیفی - پیمایشی

مدل کلی مورد نظر در پژوهش کیفی و کمی

روش و ابزارگردآوري داده‌‏ها

روش و ابزارگردآوري داده‏ها در بخش اول (کیفی)

روش و ابزارگردآوري داده‏ها بخش دوم (توصیفی-پیمایشی)

جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه

روش نمونه گیری در بخش اول (کیفی)

روش نمونه گیری در بخش دوم (کمی)

روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ‏ها

قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی

قلمرو مکانی

قلمرو زمانی

قلمرو موضوعی

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی

فصل دوم

مقدمه

معرفی ساختار فصل دوم

روش مرور و بررسی ادبیات نظری

روش مرور و بررسی پیشینه ادبیات

مرور ادبیات نظری

دلبستگی به برند

مقدمه

تعریف و توصیف برند

برند و تصمیم‌گیری مصرف کننده 

پیدایش، تکوین و تکامل تئوری دلبستگی

مراحل شکل‌گیری دلبستگی

سبکهای دلبستگی:

تئوری و سبک‌های دلبستگی در بازاریابی

تعلق خاطر به برند.

سبک‌های دلبستگی: اجتناب و اضطراب از دلبستگی به‌عنوان دو بعد تشکیل دهنده آن

پیامدهای عاطفی و شناختی دلبستگی به برند.

مقدمه

پیامدهای مرتبط با دلبستگی به برند

اعتماد به برند

رضایت از برند

وفاداری به برند

تعهد به برند

تعهد به برند و پیامدهای آن

تعهد مستمر

قصد طرفداری

چارچوب نظری و مدل مفهومی

توسعه فرضیه‌ها 

مدل مفهومی پژوهش

بررسی پیشینه پژوهش

مروری بر پژوهش‌های گذشته

توصیف میدان یا بستر مطالعه

فصل سوم

مقدمه

پژوهش‌های بازاریابی

روش شناسی- طرح واکاوی

عناصر مرکزی طرح

موضوع و مسئله

پرسش‌ها و اهداف

استراتژی‌های پاسخگویی به سوال‌های

مفاهیم، نظریه‌ها، فرضیه‌ها و مدل‌ها

مفاهیم

رابطه نظریه و پژوهش

فرضیه‌ها 

مدل‌ها 

منابع داده‌ها و انتخاب داده‌ها 

زمان بندی گردآوری داده‌ها 

روش گردآوری، تقلیل و تحلیل داده‌ها 

روش واکاوی

روش بخش کیفی پژوهش

روش عملیاتی مطالعه

جامعه، روش نمونه گیری و حجم نمونه

روش گردآوری داده‌ها 

قلمرو زمانی و مکانی

روش اعتبار سنجی داده‌ها

روش پژوهش کمی

روش عملیاتی مطالعه بخش کمی (توصیفی-پیمایشی) 

جامعه ، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

روش و ابزار گردآوری داده‌ها

قلمرو زمانی و مکانی

روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌‎ها 

فصل چهارم

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی

نتایج پیش آزمون‌‎ها

نتایج تحلیل در بخش کیفی

نتایج تحلیل کیفی

نتایج اعتبارسنجی یافته های کیفی

نتایج تحلیل در بخش توصیفی پیمایشی

فصل پنجم

مقدمه

خلاصه یافته‌ها

جمع بندی

نتیجه‌گیری بخش کیفی

بحث و مقایسه در بخش کیفی

پیشنهادات کاربردی بخش کیفی

پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی (بخش کیفی) 

محدودیت‌های بخش کیفی

نوآوری‌های بخش کیفی

نتیجه‌گیری بخش پیمایشی

بررسی نتیجه آزمون فرضیه 1

بررسی نتیجه آزمون فرضیه های 2 و 3

بررسی نتیجه آزمون فرضیه 4

بررسی نتیجه آزمون فرضیه 5

تفسیر نتایج بخش پیمایشی

مقایسه نتایج بخش پیمایشی

پیشنهادات کاربردی در بخش کمی

پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی  در بخش کمی

محدودیت‌های بخش کمی

نوآوری‌های بخش کمی

منابع

پیوست ها


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved