راهنمای گام به گام تحلیل داده ها با نرم افزار spss
نویسنده:
جولی پلنت
مترجم:
حسین براتی - زهره قرائی - زهره کشکولی - محمدرضا براتی - محمدحسین رحمانی - عاطفه براتی
سال نشر:
1401
صفحه:
503
نوبت چاپ:
1

در این کتاب، نویسنده با زبانی ساده با خواننده ارتباط برقرار می‌کند، خود را به جای خواننده کمتر آشنا به مسائل آماری در پژوهش می‌گذارد و در 22 فصل آموزش را از پایه ای ترین نکات مانند واردکردن داده ها در نرم افزار و ذخیره فایل شروع می‌کند و تا رویه های آماری برای یافتن رابطه بین متغیرها و مقایسه گروه ها پیش می‌رود. آموزش در این کتاب به نحوی است که کمتر نکته ابهام آمیزی برای مخاطب باقی می‌ماند.

بخش اول: شروع کار

فصل اول: طراحی پژوهش

فصل دوم: چگونه رمزنامه بسازیم؟

فصل سوم: آشنایی با SPSS

بخش دوم: آماده سازی فایل داده‌ها

فصل چهارم: ایجاد فایل داده و وارد کردن داده‌ها

فصل پنجم: بررسی و تصحیح داده‌ها

فصل ششم: آمار توصیفی

فصل هفتم: استفاده از نمودارها جهت توصیف و بررسی داده‌ها

فصل هشتم: به‌کارگیری داده‌ها

فصل نهم: بررسی پایایی مقیاس

فصل دهم: انتخاب روش آماری صحیح

بخش چهارم: تکنیک‌های آماری برای کشف رابطه‌ی بین متغیرها

فصل یازدهم: همبستگی

فصل دوازدهم: همبستگی جزئی

فصل سیزدهم: رگرسیون چندگانه

فصل چهاردهم: رگرسیون لوجیستیک

فصل پانزدهم: تحلیل عاملی

بخش پنجم: تکنیک‌های آماری برای مقایسه گروه‌ها

فصل شانزدهم: آمار غیر‌پارامتری

فصل هفدهم: آزمون تی

فصل هجدهم: تحلیل واریانس یک‌طرفه

فصل نوزدهم: تحلیل واریانس دوطرفۀ بین‌گروهی

فصل بیستم: تحلیل واریانس ترکیبی بین‌- درون ‌آزمودنی

فصل بیست و دوم: تحلیل کوواریانس (ANCOVA)

ضمیمه: جزئیات فایل‌های داده

منابع پیشنهادی

پایگاه‌های اینترنتی مفید

منابع 

 

کتاب های در این موضوع

تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved