مبانی فیزیک و مکانیک گرما
نویسنده:
سعید بهنام فر
مترجم:
سال نشر:
1401
صفحه:
351
نوبت چاپ:
1

یکی از قدیمی‌ترین شاخة علوم طبیعی،‌ مکانیک یا علم مطالعه حرکت اجسام است. توصیف حرکت به بخشی از مکانیک به نام سینماتیک مربوط می‌شود و هنگامی که حرکت را به نیروهای وابسته به آن و خواص اجسام متحرک ربط می‌دهیم با دینامیک سروکار داریم. ترمودینامیک به مطالعه و کاربرد انرژی گرمایی می‌پردازد. قوانینی که کمیت‌های ماکروسکوپیک درگیر با فرآیندهای شامل گرما را به هم مربوط می‌کنند، اساس علم ترمودینامیک را تشکیل می‌دهند. مثال‌های بی شماری وجود دارد که می‌توان به نقش مهم ترمودینامیک در مهندسی و علم امروزی پی برد. در این کتاب مباحث مکانیک و ترمودینامیک در هر بخش با بیان برخی نکات مهم آن ها به همراه مثال‌های متنوع شرح داده شده است تا به  دانشجویان ضرورت درک مفاهیم فیزیکی را به کمک استدلال و برهان یادآوری نماید و آن‌ها را در جمع‌بندی موضوعات اساسی فیزیک و مهارتهای حل مسئله یاری رساند.

در فصل اول کمیت‌های نرده‌ای و برداری و تفاوت بین آن‌ها بیان شده است. جمع بردارها (روش هندسی و تحلیلی)، ضرب داخلی و ضرب خارجی بردارها از دیگر مطالب این فصل است. فصل دوم حرکت یک بعدی ذرات را مورد بررسی قرار می‌دهد. کمیت­های جابه‌جایی،‌ سرعت و شتاب،‌ معادلات حرکت با شتاب خطی ثابت و حرکت سقوط آزاد نکات اصلی این فصل هستند. حرکت در صفحه (حرکت پرتابی و معادلات آن) و حرکت نسبی موضوع فصل سوم است. قوانین نیوتن که اساس دینامیک ذره در حرکت انتقالی را تشکیل می‌دهند و نیروهای اصطکاک در فصل چهارم بیان شده اند. در فصل پنجم کار (نیروهای ثابت و متغیر) و قضیة کار- انرژی تعریف شده است و پس از مقایسة نیروهای پایستار و ناپایستار به بیان اصل پایستگی انرژی مکانیکی می‌پردازد. فصل ششم به محاسبه مرکز جرم توزیع جرم های گسسته و پیوسته و حرکت مرکز جرم و پس از آن اندازه حرکت و برخورد ذرات (حالت یک بعدی و دوبعدی) اختصاص دارد. متغیرهای سینماتیک دورانی ذرات منفرد و اجسام صلب شامل مکان زاویه‌ای،‌ سرعت زاویه ای، شتاب زاویه ای و معادلات حرکت با شتاب زاویه ای ثابت و همچنین ارتباط بین سینماتیک خطی و دورانی موضوع فصل هفتم است. فصل هشتم با همان روش مطالعه حرکت انتقالی، علل دوران یعنی دینامیک دورانی را مورد بررسی قرار داده و به محاسبه لختی دورانی و انرژی جنبشی دورانی و سپس ترکیب حرکت های دورانی و انتقالی یک جسم صلب می‌پردازد. تعادل اجسام صُلب و کشسانی موضوع فصل نهم است و در فصل دهم قانون گرانش نیوتن،‌ انرژی پتانسیل گرانشی و حرکت سیاره ها  و ماهواره مورد مطالعه قرار می‌گیرد. دما، گرما و قانون اول ترمودینامیک در فصل یازدهم تعریف می‌شوند و آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک نیز مباحث اصلی فصل دوازدهم را تشکیل می‌دهند.

 

فصل اول: بردارها/1

فصل دوم: حرکت یک بعدی/19

فصل سوم: حرکت در صفحه/37

فصل چهارم: نیرو، حرکت و اصطکاک/61

فصل پنجم: کار، انرژی/91

فصل ششم: مرکز جرم، اندازه حرکت خطی و برخورد/129

فصل هفتم: سینماتیک دورانی/173

فصل هشتم: دینامیک دورانی/189

فصل نهم: تعادل اجسام صلب و کشسانی/237

فصل دهم: گرانش/257

فصل یازدهم: دما، گرما و قانون اول ترمودینامیک/275

فصل دوازدهم: آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک/313

 


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved