معرفی شاخص خشکسالی پالمر استاندارد شده SPDI
نویسنده:
فرنوش صنیع ثالث - سعید سلطانی - رضا مدرس - سارا آزادی - اکرم مشهدی
مترجم:
سال نشر:
1401
صفحه:
226
نوبت چاپ:
1

کشور ایران از نظر موقعیت، در کمربند خشکی کره زمین قرار گرفته است و حدود دو سوم از آن را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل میدهند، بنابراین بروز پدیده¬ی خشکسالی در بسیاری از استان¬های کشور، امری اجتناب‌ناپذیر است. برای شناسایی خشکسالی و کمّی سازی آن، از شاخص-های مختلفی استفاده می¬شود. یکی از مهم‌ترین این شاخص¬ها، شاخص شدت خشکسالی پالمر می¬باشد و ازآنجایی که این شاخص بر اساس رابطه¬ی بیلان آب می¬باشد، به جایگاه ویژه¬ای دست‌یافته است. انتقادی که همواره بر این شاخص وارد بوده، این است که استاندارد نیست و درنتیجه برای مقایسات زمانی و مکانی مختلف مناسب نمی‌باشد. در سال¬های اخیر تلاش¬های زیادی برای رفع این نواقص صورت پذیرفته است.

در سال 2013 مینگ وی ما و همکاران با ارائه روشی نوین در استانداردسازی شاخص خشکسالی پالمر اقدام به طراحی شاخص SPDI نمودند. به علت اهمیت پدیده خشکسالی و اثرات آن بر جنبه‌های مختلف زندگی، در کتاب حاضر به معرفی این شاخص و ارائه روشی نوین و ساده برای محاسبه آن پرداخته می¬شود.

این کتاب شامل پنج فصل است. فصل اول به بیان کلیات و ذکر ضرورت و اهمیت مطالعه پدیده خشکسالی، معرفی این پدیده، انواع آن و روش‌های مطالعه خشکسالی می‌پردازد. در فصل دوم کتاب به معرفی کامل شاخص شدت خشکسالی پالمر پرداخته می‌شود؛ فصل سوم به بیان روش محاسبه شاخص پالمر و سپس معرفی شاخص خشکسالی پالمر استاندارد شده (SPDI)، اختصاص دارد. در فصل چهارم برای آشنایی بیشتر پژوهشگران محترم، کلیه مراحل انجام محاسبات مربوط به شاخص SPDI برای استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفته و برای درک بهتر، نتایج آن به‌صورت نمودار و در مقایسه با شاخص خشکسالی SPI نمایش داده می‌شود. فصل آخر کتاب نیز شامل ترجمه کتابچه راهنمای بسته نرم‌افزاری PDSI می¬باشد.

در پایان برخود لازم می¬دانم که از همکاری صمیمانه دکتر مینگ وی ما و خانم دکتر پریسا الماسی هم¬چنین کلیه سازمان¬ها و نهادهای مربوطه که در جمع‌آوری داده، همکاری لازم را مبذول داشتند، به‌ویژه سازمان هواشناسی، شرکت آب منطقه¬ای، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری سپاسگزاری نمایم.

از خوانندگان محترم خواستاریم که انتقادها و پیشنهادهای خود را جهت بالا بردن کیفیت این کتاب و رفع کاستی¬های آن برای نویسندگان ارسال نمایند تا در ویرایش¬های بعدی اصلاح گردد.

 

 

 

فصل اول

1-1- کلیات

1-2- ضرورت و اهمیت مطالعه

1-3- تعریف خشکسالی

1-4- انواع خشکسالی

1-5- تفاوت خشکسالی و خشکی

1-6 خشکسالی در ایران

1-7- روش‌های مطالعه خشکسالی

1-7-1- روش مطالعه بیلان آبی

1-7-2- روش‌های تحلیل جریان

1-7-3- روش تحلیل داده‌های بارندگی

1-7-4- روش‌های تحلیل سینوپتیکی

1-7-5- روش استفاده از اطلاعات ژئومورفولوژیک و تاریخی

1-7-6- استفاده از پالئوکلیماتولوژی (شناخت اقالیم گذشته)

1-8- شاخص‌های خشکسالی

فصل دوم

2-1- شاخص شدت خشکسالی پالمر

2-2- شاخص خشکسالی پالمر خود واسنجی شده

2-3- شاخص خشکسالی پالمر استانداردشده

2-4- شاخص بارش استانداردشده (SPI)

فصل سوم

3-1- روش محاسبه شاخص PDSI

3-2- روش محاسبه SPDI

3-3- محاسبه انحراف رطوبتی d، با استفاده از بسته نرم افزاری PDSI

3-3-1- ورودی‌های مورد نیاز

3-3-2- خروجی‌های بسته نرم‌افزاری

3-4- محاسبه مقادیر تجمعی انحراف رطوبتی d

3-5- انتخاب بهترین توزیع آماری به مقادیر تجمعی انحراف رطوبتی d

3-6- استانداردسازی برای دست‌یابی به سری‌های SPDI

فصل چهارم

4-1- معرفی منطقه

4-2- مراحل محاسبه شاخص SPDI

4-2-1- جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز

4-2-2- بازسازی نواقص آماری

4-2-3- آزمون همگنی داده‌ها

4-2-4- محاسبه مقدار انحراف رطوبتی (d)

4-2-5- نتایج مربوط به محاسبه مقادیر انحراف رطوبتی d

4-2-6 محاسبه مقادیر تجمعی انحراف رطوبتی d

4-2-7- نتایج مربوط به محاسبه  مقادیر تجمعی انحراف رطوبتی d

4-2-8- انتخاب بهترین توزیع آماری به مقادیر تجمعی انحراف رطوبتی d

4-2-9- نتایج برازش بهترین توزیع به مقادیر تجمعی انحراف رطوبتی d

4-2-10- استانداردسازی برای دستیابی به سری‌های SPDI

4-3- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه اورگان

4-4- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه بهشت‌آباد

4-5- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه دزک آباد

4-6- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه دزک

4-7- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه امام قیس

4-8- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه لردگان

4-9- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه منج

4-10- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه پل زمانخان

4-11- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه بروجن

4-12- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه کوهرنگ

4-13- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه شهرکرد

4-14- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در مقیاس‌های زمانی مختلف

4-15- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 3 ماهه

4-16- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 6 ماهه

4-17- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 9 ماهه

4-18- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 12 ماهه

4-19- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 24 ماهه

4-20- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 3 ماهه

4-21- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 6 ماهه

4-22- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 9 ماهه

4-23- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 12 ماهه

4-24- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 24 ماهه

فصل پنجم

کتابچه راهنمای کاربران PDSI

 

 


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved