فرامینفرهای پلانگتون
نویسنده:
مهین محمدی - مریم منانی
مترجم:
سال نشر:
1400
صفحه:
272
نوبت چاپ:
3

اگرچه فرامینیفرهای پلانکتونیک از زمان ژوراسیک میانی شناخته شده‌اند ولی اولین تنوع و اشتقاق آنها در زمان کرتاسه پایینی انجام شده است. بر اساس مطالعات اولین پلانکتون‌ها از ‌هدبرگلیده با پیچش تروکواسپیرالی کوتاه و شاخص کرتاسه در والانژین زیرین و اجتماع  فرامینیفرهای پلانکتون در انتهای بارمین ظاهر شده‌اند. به طوری که قبل از زمان آپسین حدود 20 مورفوتایپ و گونه وجود داشتند که بیشتر  به جنس هدبرگلا و خانواده گلوبیژرینیده تعلق داشتند. تمامی این پلانکتون‌های اولیه دارای دیواره ریز منفذ (میکروپرفوریت ) هستند و ممکن است برسطح پوسته آنها دکمه‌ها و خارهایی رشد کرده باشد

فصل اول: کلیات

فصل دوم: شاخص‌های بیولوژیک فرامینیفرهای پلانکتون زنده

فصل سوم: ریخت‌شناسی، تزئینات و ساختمان پوسته فرامینیفرهای پلانکتون

فصل چهارم: فرامینیفرهای پلانکتون تریاس - ژوراسیک

فصل پنجم: فرامینیفرهای پلانکتون کرتاسه

فصل ششم: فرامینیفرهای پلانکتون سنوزوئیک (پالئوژن)

فصل هفتم: فرامینیفرهای پلانکتون سنوزوئیک (نئوژن)

نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ

 


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved