فقه تطبیقی
نویسنده:
محمد جواد مغنیه
مترجم:
کاظم پور جوادی
سال نشر:
1395
صفحه:
364
نوبت چاپ:
6

 در صدر اسلام مذاهب و فرق ساختگي وجود نداشت، مسلمانان تحت لواي واحد به سر مي‌بردند. همه مي‌دانند كه اين فرقه‌ها و مذاهب بين مسلمانان جدايي افكنده است و مانع مجد و قدرت‌شان شدند. استعمار و دشمنان اسلام پيوسته به دنبال چنين فرصت‌هايي بوده‌اند. تسلط غرب و شرق بر ساير ملل نتيجه اين گونه تفرقه‌ها است.

لذا در افكار و گفتار پيشوايان راستين وحدت كلمه موج مي‌زند و براي اتحاد و تقريب به وسايل متعددي تمسك جسته شد كه همين باعث گشودن باب اجتهاد شد.

« كتاب فقه تطبيقي» يكي از منابع درسي دانشگاهي است كه به بررسي احكام مذاهب پنجگانه جعفري، حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي مي‌پردازد.

اين كتاب نه تنها از طرف دانشگاهيان بلكه از سوي عموم مردم نيز مورد استقبال قرار گرفت.

ويرايش محتوايي و ادبي كتاب فقه تطبيقي به نحوي است كه درك مطلب را براي خوانندگان آسان مي سازد. رسم الخط كتاب با رسم الخط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي مطابقت دارد.

به كارگيري بيشتر برابر نهاده‌هاي فارسي در اين كتاب تا حدي است كه لطمه‌اي به اصطلاحات رايج فقهي و حقوقي نزند.

كتاب حاضر در دو بخش با عناوين عبادات و احوال شخصيه به چاپ رسيده است.

در بخش عبادات به مسائلي چون مطهرات و نجاسات، وضو، غسل، احكام ميت،‌ تيمم، نماز، روزه، زكات، خمس و حج مي‌پردازد و در بخش احوال شخصيه، مسائلي چون ازدواج، طلاق، وصايا، وقف و حجر را از نظر اين پنج مذهب بررسي مي‌كند.

هدف از ترجمه كتاب فقه مذاهب پنج گانه اين است كه مسلمانان به مسائل فقهي يكديگر آگاه شوند و بدانند كه اختلاف در مسائل فقهي اندك است و نبايد بين آنها موجب عداوت و دشمني شود،‌زيرا همه آنها مسلمان و تابع حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم هستند.

كتاب حاضر در 462 صفحه و به قيمت 5900 تومان در اختيار دانشگاهيان و تمامي علاقه‌مندان قرار دارد.

 بخش اول: عبادات

1: مطهرات و نجاسات

طهارت ( 19)

نجاسات (27)

، مطهرات (31 )

2: وضو

موجبات و ناقضات وضو (35 )

احداث وضو (37)

واجبات وضو (38 )

شرايط وضو (41)

مستحبات وضو (41)

شك در طهارت و حدث (  42 )

3: غسل

غسلهاي واجب (  45)

غسل جنابت (46 )

حيض (48)

استحاضه (  50   )،
 نفاس (  51)

مس ميت (  52 )

4: احكام ميت

احتضار ميت (53) 

غسل ميت (54 )

حنوط (  56   )،

كفن كردن (  56   )،

مردن 
فقرا (  56   )،

نماز بر شهيد (  57)

نماز بر صغير (  57 )

نماز بر غايب (  57)

چگونگي نماز ميت (  59)

محل نماز ميت (  60)

وقت نماز ميت (  60 )

دفن (  61)

5: تيمم

اسباب تيمم (  63)

حفظ سلامتي (  64)

چگونگي تيمم (  65)

احكام تيمم (  67)

مذاهب و آيه تيمم (  68)

6: نماز

نمازهاي مستحبي و واجب و اوقات نماز (  71)

آنچه پوشانيدنش واجب است و آنچه نگاه كردن آن در بدن حرام است (  76)

آنچه پوشاندش در نماز واجب است ( 81)

مكان نمازگزار (  84)

اذان (  86)

واجبات نماز  اركان آن (  89)

سهو و شك در نماز (  97)

نماز جمعه (  100)

نماز عيدين (  102)

نماز كسوف و خسوف (  103)

نماز استسقاء (  105 )

نماز قضا (  105 )

نماز جماعت (  107)

نماز مسافر (  112)

مبطلات نماز (  115)

7: روزه

بر چه كساني روزه واجب است (  121  )،

شرايط روزه (  123  )،

مفطرات روزه (  124)

اقسام روزه (  126)

ثبوت هلال (  129)

8: زكات

شرايط زكات اموال (  133)

 اموالي كه زكاتشان واجب است (  134)

زكات حيوانات (  135)

زكات تجارت (  138)

زكات در ذمه است يا در خود مال (  139)

مستحق زكات (  140)

زكات فطر (  143)

9: خمس

خمس در مذاهب پنجگانه  (  147)

مصرف خمس (  148)

10: حج

شروط حج (  151)

مسائل استطاعت (  153)

نيابت (  155)

عمره (  158)
انواع حج (  161)

  مكان احرام بستن (  162)

احرام: واجبات و مستحبات احرام (  164)

آنچه در حال احرام ممنوع است (  169)

طواف (  177)

سعي و تقصير (  184)

وقوف عرفات (  189)

وقوف در مزدلفه (  193)

در مني (  195)

جمره عقبه (  196)

هدي يا قرباني (  198)

بين مكه و مني (  205)

صورت حج (  209)

هلال ذيحجه (  212)

زيارت رسول اكرم (ص) (  213)

 

بخش دوم: احوال شخصيه

11: ازدواج

عقد و شرايط آن (  219)

شروط عاقدين (  222)

شرايط زن براي همسرش (  224)

ادعاي ازدواج (  225)

محرمات (  228)

ولايت (  239)

هم‌شأني ( 242)

عيوب (  243)

 خيار شرط (  249)

مهر (  252)

اختلاف زن و شوهر (  260 )

جهيزيه (  263)  

نسب (  264 )

تلقيح مصنوعي (  274 )

حضانت (  278 )

استحقاق نفقه (  282 )

اندازه نفقه (  288 )

نفقه نزديكان(  293)

12: طلاق

كليات (  299)

طلاق رجعي و بائن (  305  )

، خلع (  308 )

عده (  313 )

رجوع (  324 )

تصديق مدعي بدون شاهد و دليل (  327 )

طلاق قاضي (  329 )

ظهار و ايلا (  332 )

13: وصايا

اركان وصيت (  337 )

مقدار وصيت (  343 )

، تصرفات مريض (  347 )

وصايت (  351 )

ميراث (  356  )

، موجبات و موانع ارث (  360 )

تقسيم تركه (  365 

تعصيب ( 70 )

عول (  374  )

حجب (  376  )

رد (  378  )

حمل و فرزند ملاعه و زنا (  380  )

ازدواج و طلاق مريض (  381  )

حالتهايي كه پدر ارث مي‌برد (  382  )

حالتهايي كه مادر ارث مي‌برد (  384  )

ميراث فرزندان و فرزندزادگان (  388  )

ميراث برادران و خواهران (  390  )

ميراث عمو، عمه و دايي و خاله ( 396  )

، ميراث زن و شوهر (  399  )

اموال شخص مفقود (  400  )

ميراث سوختگان و غرق شدگان و زير آواررفتگان (  401  )

، نمودار تطبيقي سهم‌الارث در مذاهب چهارگانه و اماميه (  407  )

14: وقف

كلياتي در مورد وقف (  415  )

، اركان وقف (  418  )

شرايط و الفاظ واقف (  425  )

ولايت بر وقف (  431  )

خريد و فروش وقف (  434  )

از تازه‌هاي وقف (  444 )

15: حجر

انگيزه حجر (  447  )

سفيه (  451  )

ولي صغير و ديوانه و سفيه (  454  )

مفلس (  458 )


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved