اصول و طراحی پایگاه داده ها
نویسنده:
تالین ساها کیان
مترجم:
-
سال نشر:
1391
صفحه:
296
نوبت چاپ:
9

كتاب حاضر ابتدا با تاريخچه و مفاهيم پايگاه داده ها آغاز مي شود و سپس مباحث پايگاه داده هاي رابطه اي، جبر رابطه اي، زبان پرس و جوي ساخت يافته، نرمال سازي و مدلسازي داده ها با استفاده از نمودارهاي موجوديت رابطه را مورد بررسي قرار مي دهد. در اين كتاب سعي شده است با ارائه مثال ها وتمرين هاي متنوع و واقعي، ذهن دانشجويان را براي كار در محيط هاي عملي آماده كند.

مطالعه كتاب حاضر به دانشجويان كارداني و كارشناسي كامپيوتر توصيه مي شود.

كتاب «اصول و طراحي پايگاه داده ها» در 296 صفحه و به قيمت 3700 تومان به چاپ رسيده است.

 

فصل1-تاريخچه و مفاهيم پايگاه داده /9

مفاهيم مربوط به پايگاه داده ها/9

تاريخچه پايگاه داده ها/11

ريشه هاي تاريخي پايگاه داده ها: سيستمهاي فايل/11

مفاهيم مربوط به سيستمهاي فايل/12

معايب سيستمهاي فايل/14

سيستمهاي پايگاه داده ها/19

اجزاء يك سيستم پايگاه داده ها/21

انواع سيستمهاي پايگاه داده ها/23

وظايف DBMSو/25

معماري سيستمهاي پايگاه داده ها/30

مدلهاي پايگاه داده ها/35

مدل سلسله مراتبي/37

اساس مدل سلسله مراتبي/37

بررسي عمليات گوناگون در مدل سلسله مراتبي/39

معايب مدل سلسله مراتبي/41

مدل شبكه اي/41

اساس مدل شبكه اي/41

اساس مدل شبكه اي/41

بررسي عمليات گوناگون در مدل شبكه اي/43

محاسن مدل شبكه اي نسبت به مدل سلسله مراتبي/44

معايب مدل شبكه اي/44

مدل رابطه اي/45

اساس مدل رابطه اي/45

بررسي عمليات گوناگون در مدل رابطه اي/45

محاسن مدل رابطه اي نسبت به مدل شبكه اي /47

تمرينهاي فصل/48

 

فصل2-پايگاه داده هاي رابطه اي/49

مفاهيم پايگاه داده هاي رابطه اي/49

قوانين حاكم بر پايگاه داده هاي رابطه اي: قوانين جامعيت داده اي/63

تمرينهاي حل شده/64

تمرينهاي فصل/82

 

فصل3-جبر رابطه اي/94

عملگرهاي يكتايي/94

عملگر انتخاب/94

عملگر پرتو/96

عملگر بسط/97

عملگر خلاصه سازي يا گروه بندي/98

عملگرهاي اجتماع، اشتراك و تفاضل/99

عملگر اجتماع/100

عملگر اشتراك/101

عملگر تفاضل /102

عملگرهاي ضرب و پيوند/102

عملگر ضرب/102

عملگر پيوند/104

پيوند شرطي يا پيوند تتا/104

پيوند طبيعي/106

شبه پيوند/108

عملگرهاي پيوند خارجي/109

پيوند خارجي چپ/109

پيوند خارجي راست/110

پيوند خارجي كامل/111

عملگر تقسيم/111

عملگر جايگزيني/113

تمرينهاي حل شده/114

تمرينهاي فصل/121

 

فصل4-زبان پرس و جوي ساخت يافته/125

دستورات تعريف داده ها/126

دستور ايجاد پايگاه داده ها/126

دستور ايجاد جدول/126

ايجاد ايندكس/128

اضافه كردن يك ستون جديد به يك جدول/129

تغيير مشخصات يك ستون از يك جدول/129

حذف يك جدول/129

حذف يك ايندكس/129

دستورات دستكاري داده ها/130

دستور انتخاب/120

دستور ايجاد ديد خارجي يا ديدگاه/142

حذف يك ديدگاه/144

درج يك تاپل/145

اصلاح تاپلها/145

حذف تاپلها/145

دستورات كنترل داده ها/146

دستور واگذاري مجوز/147

دستور بازپس گيري مجوز/148

تمرينهاي حل شده/178

تمرينهاي فصل/205

 

فصل5-نرمال سازي/206

جدال آنرمال/206

جداول نرمال 1/206

جداول نرمال 2/209

جداول نرمال 3 و BCNFو/211

جداول نرمال 3/211

جداول نرمال BCNFو/214

جداول نرمال 4/217

جداول نرمال 5/221

تمرينهاي حل شده/227

تمرينهاي فصل/231

 

فصل 6-مدلسازي داده ها با استفاده از نمودارهاي موجوديت رابطه (ERD)و/235

گروه بندي مدلهاي داده بر اساس درجات تجريد داده ها/236

مدل انتزاعي/236

مدل داخلي/236

مدل خارجي/238

مدل فيزيكي/239

نمودارهاي ERو/240

اجزاء اصلي نمودارهاي ERو/240

موجوديتها/240

ويژگيها/240

رابطه ها/243

انواع رابطه ها/243

مفاهيم مربوط به رابطه ها/246

انواع موجوديتها/248

نوع و زيرنوعهاي موجوديت/252

نگاشت يك نمودار ERو به جداول پايگاه داده ها/255

تمرينهاي حل شده/265

تمرينهاي فصل/281


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved