مباني جغرافيايي زلزله و آتشفشان
نویسنده:
دکتر احمد پور احمد - مریم نعمتی ثانی
مترجم:
سال نشر:
1384
صفحه:
115
نوبت چاپ:
1

 

مقدمه مولف. 1

مقدمه مترجم 3

منشا زمین.5

 وضع موجود زمین 7

ساختار زمین. 8

 

حرکت سطحی  9

صفحات زمین 9

 سنگها و کانیها  10

 حرکات صفحات 12

 جابجایی قاره ها  13

حرکات در مرزهای صفحه ای 15

حرکت صفحات دور شونده  15

صفحات متحرک به سمت یکدیگر17

 صفحه های اقیانوسی17

 صفحه های قاره ای 18  سرخوردگی صفحات  20

  گودالهای اقیانوسی  20

 

چگونه زلزله رخ می دهد. 23

 چین خوردگی سنگها. 24

 امواج ارتعاشی . 26

مناطق گسلی  28

 

هنگام زلزله 29

 اثرات زلزله 29

  آبگونه سازی  31

   زمین لغزه ها  33

   درحین زلزله چه باید کرد؟   33

 

اندازه گیری و نمایش دادن زمین لرزه ها 35

 موقعیت زلزله  37

   اندازه گیری شدت زلزله 39

آتشفشانها 41

  سنگ خمیرسان  41

  لبه های در حال گسترش 42

 آتشفشان فرورانش  43

 ماگما  45

 آتشفشانهای زمینی  45

  نقاط داغ  46

فورانهای آتشفشانی 49

بالا آمدن ماگما 50

 زیر یک آتشفشان  51

 گدازه  52

 انواع فورانها  54

 جریانها، قطعات و بمبهای گدازه ای 56

 جریانهای گدازه ای پاهوای هو  56

 جریانهای گدازه ای آآ. 56

قطعات و بمبها  58

خاکستر آتشفشانی  60

گازهای سوزان  61

جریانهای گلی آتشفشانی  62

جزایر آتشفشانی  63

جزایر کمانی  6

 یک جزیره جدید  65

جزایر نقاط داغ 67

 ماسه های سیاه 69

فعال، خاموش و منهدم  71

  پله، الهه آتشفشان  73

 آتشفشانهای خاموش 74

  تاریخچه فورانها  75

  آتشفشانهای منهدم  75

  تداوم فورانها  77

سنگ داغ.  79

   چشمه های آب گرم   79

   آبفشانها  81

   چشمه های آب زیرزمینی  81

   دودکنندهای سیاه  83

  آشیانه های پرندگان آتشفشانی  84

  استفاده از سنگهای داغ 85

سونامی  87

  امواج خروشان 87

  کراکاتا.  90

  اقیانوسهای گذرگاهی  90

  سیستم هشداردهنده سونامی 91

   طرحهای فوری 92

نمایش دهنده زلزله ها و آتشفشانها  95

   آتشفشانهای لرزشی  95

  لیزرها.  97

  نمایش دهنده ماهواره ای  98

  فواصل لرزه ای  99

   هشدارهای جیوانات . 99

پرهیز از آسیب. 101

    تغییر مسیر جریانهای گدازه ای  101

   ایمنی ساختمانها 103

  نقشه های مناطق در خطر 104

  واژه نامه  105

   نمایه  113

کتاب های در این موضوع

تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved