حفظ پیوندهای خانوادگی کودکان زندانیان
نویسنده:
سارا لوئیس - سالینا بیتز - جوزف ماری
مترجم:
میترا دانشور
سال نشر:
1401
صفحه:
134
نوبت چاپ:
1

کودکان افراد زندانی از مهم­ترین قربانيان پديده جرم هستند. زنداني شدن والدين، تجربه زيستة متفاوتی را براي این كودكان رقم مي­زند و آنها را در معرض آسیب­هایی چون ترك تحصيل، مشكلات روحی و رواني، درگیر شدن در رفتارهاي بزهكارانه و مجرمانه قرار می­دهد؛ مختل شدن فرایند پذیرش اجتماعی، محدود شدن تعاملات فردی و خانوادگی، ابعاد پيچيده زندگی با والدين بزهكار و به دنبال آن داغ «والد زندانی»، كه در بسياری مواقع ممكن است به فرزندان نيز تعميم داده شود، بيش از خود فرد زندانی، برای کودک شرمساری به دنبال دارد؛ این گزارش به بررسی پژوهش­ ها و تحقيقاتی که روابط خانوادگی فرزندان زندانيان را مطالعه کرده­اند، پرداخته است. تاكيد اين گزارش بر مداخلات سياستي پانزده سال گذشته در کشورهاي انگلستان، اسكاتلند و ايرلند شمالی است؛ نويسندگان ضمن بررسي نقاط قوت و ضعف برنامه‌های اجتماعي مذكور، پيامدهاي منفي حبس والدين بر زندگي فردي و اجتماعي فرزندان را برجسته و بر كاربست، نحوه مشاركت، آموزش و چالش‌ها و موانع اجرای این سیاست­ ها تاكيد دارند.

زمینه ها: سیاست و قانونگذاری / 5
زمینه ها: چهارچوب های ارائه/ 9
مرور پیشینه11
یافته ها 43
نتایج53
پیشنهادها57
روش 63
ضمیمه :1نتایج پرسشنامه هیئت محلی حفاظت 67
ضمیمه :2پیمایش کاربست85
ضمیمه :3یافته های مشروح از هر محل کاربست 89
گروه حمایتی شرکای زندانیان و خانواده ها 111
فهرست منابع


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved