کدهای اخلاق گردشگری پایدار در بوشهر -
نویسنده:
دکتر مهرداد صادقی ده چشمه- دکتر حسین دشتی عسکری
مترجم:
-
سال نشر:
1401
صفحه:
298
نوبت چاپ:
1

    کتاب « کدهای اخلاق گردشگری در بوشهر» توسط دکتر مهرداد صادقی ده چشمه عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان و دکتر حسین دشتی عسکری دانش آموخته دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان تألیف و در 298 صفحه در قطع وزیری، تألیف و به همت شعبه انتشارات جهاد دانشگاهي استان وارد بازار نشر شده است. در معرفی کتاب آمده است: با توجه به شرایط فوق العاده ارزشمند استان بوشهر و اهمیت صنعت گردشگری در رونق زندگی و بالندگی تمدن، ضرورت دارد که این صنعت طور جامع و منطبق با استانداردهای جهانی مورد توجه قرار گیرد. یکی از این استانداردها رعایت کدهای جهانی اخلاق گردشگری است. کدهای جهانی اخلاق گردشگری در پی آن است تا اصول نهادینه ای را معرفی کند که بسط وگسترش آن­ها، هم در جوامع میزبان و هم در بین میهمانان منجر به ایجاد رفتارهای بهینه شود، علاوه بر این منجر به ثمرات و پیامد های مستقیمی بر رونق گردشگری دارند. با توجه به شرایط ارزشمند استان بوشهر و اهمیت صنعت گردشگری در رونق زندگی و بالندگی تمدن، ضرورت دارد که این صنعت به طور جامع و منطبق با استانداهای جهانی مورد توجه قرار گیرد. یکی از این استانداردها رعایت کدهای جهانی اخلاق گردشگری است. این کتاب، کتابی کاربردی با رویکرد داده بنیاد می باشد که به دنبال توسعه و تقویت صنعت گردشگری در استان بوشهر است که از این طریق بتواند به حفظ و انتقال فرهنگ، بهبود، اصلاح و ارتقاء فرهنگ عمومی استان و توسعه دانش کدهای اخلاقی در کشور کمک کند.

 یاد آور مي شود انتشارات جهاد دانشگاهي استان چهارمحال و بختياري که به صورت تخصصي در حوزه نشر دانشگاهي فعاليت مي کند، تلاش مي کند در کوتاه ترين زمان ممکن آثار دانشگاهيان و اساتيد (اعم از تاليف و ترجمه و پايان نامه هاي شاخص دانشجويي) را به چاپ برساند و اساتيد دانشگاهي و صاحب نظران و مولفان مي توانند براي اخذ مشاوره در خصوص مراحل تاليف کتاب و چاپ آثار خود به دفتر انتشارات جهاد دانشگاهي استان واقع در دانشگاه شهرکرد- جنب دانشکده منابع طبيعي- معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي مراجعه کرده و يا با شماره 32320323يا 32320070 و در روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته در ساعات 8 تا 16 تماس حاصل کنند. همچنين تارگاه jchb.ir براي کسب اطلاعات بيشتر اعلام مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

چکیده

فصل اول:کلیات

1-1- مقدمه

1-2- چرایی کدهای اخلاق

1-3- ضرورت و اهمیت کدهای اخلاق

فصل دوم:مبانی نظری

2-1- مقدمه

2-2- کلیات (مبانی نظری)

2-2-1- مفاهیم و ابعاد گردشگری

2-2-2- گونه شناسی

2-3- تعریف پایداری

2-3-1- تعیین و تبیین پایداری

2-3-1-1- پایداری بیرونی

2-3-1-2- پایداری درونی

2-3-2- توسعه پایدار

2-3-3- بسط مفهومی توسعه پایدار

2-3-4- بسط معنایی توسعه پایدار

2-3-5- ارتباط انواع توریسم با پایداری

2-4- گردشگری پایدار

2-4-1- تبیین ابعاد مفهومی صنعت گردشگری

2-4-2- اثرات اقتصادی گردشگری

2-4-3- آثار زیست محیطی صنعت گردشگری

2-4-4- گردشگری محیط زیست

2-4-4-1- اهمیت و مزایای گردشگری محیط زیست

2-4-5 - اصول و ضوابط اخلاقی گردشگران برای توسعه گردشگری پایدار

2-4-6- تلاش مسئولین محلی در توسعه گردشگری پایدار

2-4-7- نقش دولت ها در توسعه گردشگری پایدار

2-5- کدهای جهانی اخلاق گردشگری

2-5-1- تاریخچه کدهای جهانی اخلاق گردشگری

2-5-2- اهداف کدهای جهانی اخلاق گردشگری

2-5-3- اصول ده گانه کدهای جهانی اخلاقی گردشگری (سازمان جهانی گردشگری)

2-5-3-1- اصل اول:مشارکت گردشگری در درک و احترام متقابل بین مردم و جهان

2-5-3-1-1- بندهای اصل یک

2-5-3-2- اصل دوم:گردشگری به عنوان وسیله ای برای شکوفایی فردی و اجتماعی

2-5-3-2-1- بندهای اصل دوم

2-5-3-3- اصل سوم:گردشگری به عنوان یکی از عوامل توسعه پایدار

2-5-3-3-1- بندهای اصل سوم

2-5-3-4- اصل چهارم:جایگاه میراث فرهنگی در گردشگری و نکات مورد توجه در بهبود آن

2-5-3-4-1- بندهای اصل چهارم

2-5-3-5- اصل پنجم:گردشگری به عنوان یک فعالیت سودمند برای کشورهای میزبان و جوامع محلی

2-5-3-5-1- بندهای اصل پنجم

2-5-3-6- اصل ششم:تعهدات گروه های ذینفع در توسعه گردشگری

2-5-3-6-1- بندهای اصل ششم

2-5-3-7- اصل هفتم:حقوق گردشگران

2-5-3-7-1- بندهای اصل هفتم

2-5-3-8- اصل هشتم:آزادی گردشگران در جابجایی (حمل و نقل)

2-5-3-8-1- بندهای اصل هشتم

2-5-3-9- اصل نهم:حقوق کارکرنان و کارآفرینان در صنعت گردشگری

2-5-3-9-1- بندهای اصل نهم

2-5-3-10- اصل دهم:اصول اجرای کدهای جهانی اخلاقی گردشگری

2-5-3-10-1- بندهای اصل دهم

2-5-4- مفاهیم مهم به کار رفته در متن کدهای جهانی اخلاق گردشگری

2-5-4-1- اخلاق

2-5-4-2- توسعه پایدار گردشگری

2-5-4-2-1- اصول رسیدن به توسعه پایدار گردشگری

2-7- خلاصه و نتیجه گیری

فصل سوم:روش پیاده سازی کدهای اخلاق

3-1 - مقدمه

3-2- روش تحقیق

3-6- روش تجزیه وتحلیل داده ها

3-6-1- کدگذاری باز

3-6-2- کدگذاری محوری

3-6-3- کدگذاری انتخابی و خلق نظریه

3-7- بررسی روایی در بخش کیفی

3-8- پایایی پژوهش در بخش کیفی

3-9- ملاحظات اخلاقی در بخش کیفی

فصل چهارم:پیاده سازی کدهای اخلاق گردشگری پایدار

4-1- مقدمه

4-2- بخش اول: تجزیه و تحلیل بخش کیفی تحقیق

4-2-1- کدگذاری باز

4-2-2- کدگذاری محوری

4-2-2-1- شرایط

4-2-3- جمع بندی مدل پارادایمی( روایت داستان)

4-2-4- فرآیند کدگذاری انتخابی

فصل پنجم:بحث و نتیجهگیری

5-1مقدمه

5-2- یافتههای تحقیق

5-2-1- شرایط علّی کدهای اخلاقی گردشگری پایدار

5-2-2- راهبردهای موثر بر ساختار کدهای اخلاق گردشگری پایدار

5-2-3- عوامل مداخله گر در کدهای اخلاق گردشگری پایدار

5-2-1- عوامل زمینه ای یا محیطی موثر بر کدهای اخلاق گردشگری پایدار

5-2-1- پیامدهای کدهای اخلاق گردشگری پایدار

5-5- ارتقاء ذهن

فهرست منابع

 

 

 

 

 

 

 


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved