شایستگی در کار مدلهایی برای عملکرد متمایز -
نویسنده:
لیل اسپنسر و ساین اسپنسر
مترجم:
دکتر آزاده عسکری - سید طاها موسوی - دکتر علی ناصری محمدآبادی
سال نشر:
1401
صفحه:
415
نوبت چاپ:
1

این کتاب را برای متخصصین منابع انسانی، مدیران و دیگر خوانندگان مشتاق نوشته‌ایم. به جز فصل ۱۷ که اطلاعات منتشر نشده‌ای را در زمینه‌ی کارآفرینان در اختیار خواننده می‌گذارد، داده های آماری به میانگین و فراوانی محدود شده‌اند. منابع نیز در انتهای کتاب ذکر شده تا خوانندگان دانشگاهی را به سمت متون تخصصی مرتبط هدایت کند.

بخش اول- مفهوم شایستگی

فصل ۱- مقدمه

فصل ۲- تعریف «شایستگی»

بخش دوم- واژه نامه شایستگی

فصل ۳- توسعه‌ی واژه نامه شایستگی

فصل ۴- پیشرفت و عمل

 فصل ۵ - خدمات انسانی و یاری رسانی

فصل ۶- محورهای تاثیرگذاری و اقناع

فصل ۷- مدیریتی

فصل ۸- شناختی

فصل ۹- کارامدی شخصی

بخش سوم- توسعه مدل

فصل ۱۰- طراحی مطالعات شایستگی

فصل ۱۱- اجرای مصاحبه‌ی رویداد رفتاری

فصل ۱۲- توسعه مدل شایستگی

بخش چهار یافته‌ها-- مدل‌های شایستگی عمومی

فصل ۱۳- متخصصین/ متخصصین فنی

فصل ۱۴- متصدیان فروش

 فصل ۱۵- کارگران خدمات انسانی و یاری رسانی

فصل ۱۶- مدیران

فصل ۱۷- کارآفرینان

بخش پنجم- کاربردهای شایستگی

فصل ۱۸- گزینش-- ارزیابی و بررسی تطابق فرد و شغل به منظور استخدام

فصل ۱۹- مدیریت عملکرد

فصل ۲۰- برنامه ریزی جانشینی

فصل ۲۱- توسعه و مسیریابی شغلی

فصل ۲۲- پرداخت

فصل ۲۳- سیستم‌های جامع اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی

فصل ۲۴- کاربردهای اجتماعی

فصل ۲۵- مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی در آینده


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved