معرفی شاخص خشکسالی پالمر استاندارد شده SPDI
نویسنده:
فرنوش صنیع ثالث - سعید سلطانی - رضا مدرس - سارا آزادی - اکرم مشهدی
مترجم:
سال نشر:
1401
صفحه:
226
نوبت چاپ:
1

کشور ایران از نظر موقعیت، در کمربند خشکی کره زمین قرار گرفته است و حدود دو سوم از آن را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل میدهند، بنابراین بروز پدیده¬ی خشکسالی در بسیاری از استان¬های کشور، امری اجتناب‌ناپذیر است. برای شناسایی خشکسالی و کمّی سازی آن، از شاخص-های مختلفی استفاده می¬شود. یکی از مهم‌ترین این شاخص¬ها، شاخص شدت خشکسالی پالمر می¬باشد و ازآنجایی که این شاخص بر اساس رابطه¬ی بیلان آب می¬باشد، به جایگاه ویژه¬ای دست‌یافته است. انتقادی که همواره بر این شاخص وارد بوده، این است که استاندارد نیست و درنتیجه برای مقایسات زمانی و مکانی مختلف مناسب نمی‌باشد. در سال¬های اخیر تلاش¬های زیادی برای رفع این نواقص صورت پذیرفته است.

در سال 2013 مینگ وی ما و همکاران با ارائه روشی نوین در استانداردسازی شاخص خشکسالی پالمر اقدام به طراحی شاخص SPDI نمودند. به علت اهمیت پدیده خشکسالی و اثرات آن بر جنبه‌های مختلف زندگی، در کتاب حاضر به معرفی این شاخص و ارائه روشی نوین و ساده برای محاسبه آن پرداخته می¬شود.

این کتاب شامل پنج فصل است. فصل اول به بیان کلیات و ذکر ضرورت و اهمیت مطالعه پدیده خشکسالی، معرفی این پدیده، انواع آن و روش‌های مطالعه خشکسالی می‌پردازد. در فصل دوم کتاب به معرفی کامل شاخص شدت خشکسالی پالمر پرداخته می‌شود؛ فصل سوم به بیان روش محاسبه شاخص پالمر و سپس معرفی شاخص خشکسالی پالمر استاندارد شده (SPDI)، اختصاص دارد. در فصل چهارم برای آشنایی بیشتر پژوهشگران محترم، کلیه مراحل انجام محاسبات مربوط به شاخص SPDI برای استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفته و برای درک بهتر، نتایج آن به‌صورت نمودار و در مقایسه با شاخص خشکسالی SPI نمایش داده می‌شود. فصل آخر کتاب نیز شامل ترجمه کتابچه راهنمای بسته نرم‌افزاری PDSI می¬باشد.

در پایان برخود لازم می¬دانم که از همکاری صمیمانه دکتر مینگ وی ما و خانم دکتر پریسا الماسی هم¬چنین کلیه سازمان¬ها و نهادهای مربوطه که در جمع‌آوری داده، همکاری لازم را مبذول داشتند، به‌ویژه سازمان هواشناسی، شرکت آب منطقه¬ای، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری سپاسگزاری نمایم.

از خوانندگان محترم خواستاریم که انتقادها و پیشنهادهای خود را جهت بالا بردن کیفیت این کتاب و رفع کاستی¬های آن برای نویسندگان ارسال نمایند تا در ویرایش¬های بعدی اصلاح گردد.

 

 

 

فصل اول

1-1- کلیات

1-2- ضرورت و اهمیت مطالعه

1-3- تعریف خشکسالی

1-4- انواع خشکسالی

1-5- تفاوت خشکسالی و خشکی

1-6 خشکسالی در ایران

1-7- روش‌های مطالعه خشکسالی

1-7-1- روش مطالعه بیلان آبی

1-7-2- روش‌های تحلیل جریان

1-7-3- روش تحلیل داده‌های بارندگی

1-7-4- روش‌های تحلیل سینوپتیکی

1-7-5- روش استفاده از اطلاعات ژئومورفولوژیک و تاریخی

1-7-6- استفاده از پالئوکلیماتولوژی (شناخت اقالیم گذشته)

1-8- شاخص‌های خشکسالی

فصل دوم

2-1- شاخص شدت خشکسالی پالمر

2-2- شاخص خشکسالی پالمر خود واسنجی شده

2-3- شاخص خشکسالی پالمر استانداردشده

2-4- شاخص بارش استانداردشده (SPI)

فصل سوم

3-1- روش محاسبه شاخص PDSI

3-2- روش محاسبه SPDI

3-3- محاسبه انحراف رطوبتی d، با استفاده از بسته نرم افزاری PDSI

3-3-1- ورودی‌های مورد نیاز

3-3-2- خروجی‌های بسته نرم‌افزاری

3-4- محاسبه مقادیر تجمعی انحراف رطوبتی d

3-5- انتخاب بهترین توزیع آماری به مقادیر تجمعی انحراف رطوبتی d

3-6- استانداردسازی برای دست‌یابی به سری‌های SPDI

فصل چهارم

4-1- معرفی منطقه

4-2- مراحل محاسبه شاخص SPDI

4-2-1- جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز

4-2-2- بازسازی نواقص آماری

4-2-3- آزمون همگنی داده‌ها

4-2-4- محاسبه مقدار انحراف رطوبتی (d)

4-2-5- نتایج مربوط به محاسبه مقادیر انحراف رطوبتی d

4-2-6 محاسبه مقادیر تجمعی انحراف رطوبتی d

4-2-7- نتایج مربوط به محاسبه  مقادیر تجمعی انحراف رطوبتی d

4-2-8- انتخاب بهترین توزیع آماری به مقادیر تجمعی انحراف رطوبتی d

4-2-9- نتایج برازش بهترین توزیع به مقادیر تجمعی انحراف رطوبتی d

4-2-10- استانداردسازی برای دستیابی به سری‌های SPDI

4-3- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه اورگان

4-4- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه بهشت‌آباد

4-5- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه دزک آباد

4-6- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه دزک

4-7- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه امام قیس

4-8- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه لردگان

4-9- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه منج

4-10- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه پل زمانخان

4-11- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه بروجن

4-12- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه کوهرنگ

4-13- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در ایستگاه شهرکرد

4-14- مقایسه شاخص SPDI و SPI  در مقیاس‌های زمانی مختلف

4-15- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 3 ماهه

4-16- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 6 ماهه

4-17- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 9 ماهه

4-18- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 12 ماهه

4-19- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 24 ماهه

4-20- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 3 ماهه

4-21- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 6 ماهه

4-22- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 9 ماهه

4-23- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 12 ماهه

4-24- نمودارهای مربوط به شاخص SPDI و SPI  در مقیاس زمانی 24 ماهه

فصل پنجم

کتابچه راهنمای کاربران PDSI

 

 


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved