پیاده سازی اقتصاد چرخشی
نویسنده:
استفان ام جونز
مترجم:
علی اکبر رودباری، هومن غلامپور ارباستان، جواد کاظم زاده خویی و مسعود رضائی
سال نشر:
1401
صفحه:
197
نوبت چاپ:
1

پیش گفتار 11

مقدمه مترجمین   13

فصل اول: مقدمه  15

1-1. بحران پسماند  15

2-1. پیادهسازی اقتصاد چرخشی   18

3-1 . ساختار کتاب   22

فصل دوم: مدیریت پسماند  31

( یک پارادوکس سیاسی) 31

1-2. مقدمه  31

2-2. پسماند به عنوان یک موضوع سیاسی   34

3-2. پسماند پلاستیک (یک مثال نمادین) 39

4-2. حکمرانی و رهبری   42

5-2. حرکت از رویکردهای داوطلبانه به روشهای اجباری   46

6-2. نتیجه گیری   50

فصل سوم: مدیریت پسماند  61

(چشم انداز اقتصاد چرخشی) 61

1-3. مقدمه  61

2-3. اقتصاد چرخشی   62

3-3. تمرکز بر الگوی اقتصاد چرخشی   68

4-3. موانع و محرکها 73

5-3. نتیجه گیری   76

فصل چهارم: چالش اولویت سیاسی   81

1-4. مقدمه  81

2-4. چهارچوب نظری   84

3-4. تشریح چهارچوب معرفی شده در این کتاب برای تغییر خط مشی   85

1-3-4. زمینه سیاسی   85

2-3-4. قدرت بازیگران (کنشگران) 90

3-3-4. تاثیر ایدهها 94

4-3-4. خصوصیات خود موضوع (مشکل) 96

4-4. تغییر سیاست   100

5-4. نتیجه گیری   103

فصل پنجم: مدیریت پسماند در بلژیک    113

1-5. مقدمه  113

2-5. مدیریت پسماند در بلژیک    114

1-2-5. ساختار سیاسی کشور بلژیک    114

2-2-5. ایدهها و رویکردهای اتخاذ شده 118

3-2-5. کنشگران سیاسی (بازیگران سیاسی) 120

4-2-5. اقدامات سیاسی موثر؟ 122

3-5. چالشها و فرصتها 129

4-5. اجزای مشترک در اقدامات ایالت ها 131

فصل ششم: مدیریت پسماند در نروژ 136

1-6. مقدمه  136

2-6. مدیریت پسماند در نروژ 137

1-2-6. ساختار سیاسی کشور نروژ 137

2-2-6. ایدهها و رویکردهای اتخاذ شده 141

3-2-6. کنشگران سیاسی (بازیگران سیاسی) 147

3-6. چالشها و فرصتها 150

1-3-6.  افزایش روزافزون میزان پسماند تولیدی   150

2-3-6. پسماند خطرناک   151

3-3-6. بازیافت   153

فصل هفتم: نتیجه گیری نهایی   167

(وضعیت ناپایدار فعلی یا حرکت به سمت اقتصاد پایدارتر) 167

1-7. بحران مدیریت پسماند  167

2-7. پاسخ چرخشی   169

3-7. اولویت سیاسی   171

4-7. بررسی موضوع اقتصاد چرخشی در عالم واقعیت ( تجارب کشورهای بلژیک و نروژ، نشان دهنده چه چیزی است؟) 173

1-4-7. بافت سیاسی   173

2-4-7. بازیگران سیاسی   176

3-4-7. ایده های سیاسی   181

4-4-7. خصوصیات خود مشکل (موضوع) 184

5-7. نتیجه‌گیری   187


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved