آزمون های تجهیزات دوار
نویسنده:
محسن مردانی و شادان مظفری
مترجم:
سال نشر:
1400
صفحه:
158
نوبت چاپ:
2

فصل اول: انواع آزمون­هاي صنعتي_ 1

1.1. مقدمه 2

2.1. آزمون­هاي غير مخرب_ 3

1.2.1. آزمون­هاي اپتيکي و پرتونگاری_ 3

2.2.1. آزمون­هاي مغناطيسي_ 7

3.2.1. آزمون مايع نافذ 11

4.2.1. روش­هاي آزمون با ليزر 12

5.2.1. آزمون فراصوت_ 15

6.2.1. آزمون‌های آکوستيکي_ 18

7.2.1. آزمون هاي نشت_ 19

3.1. آزمون­هاي مخرب_ 22

1.3.1. آزمون­هاي سختيسنجي_ 22

2.3.1. آزمون کشش_ 26

3.3.1. آزمون فشار 27

4.3.1. آزمون خزش_ 27

5.3.1. آزمون ضربه 28

6.3.1. آزمون خستگي_ 31

7.3.1. آزمون پيچش_ 32

8.3.1. آزمون خمش_ 33

9.3.1. آزمون نيروي برشي_ 36

10.3.1. آزمون خوردگي_ 36

11.3.1. آزمون تصادف_ 37

4.1. آزمون­هاي عملکردي_ 39

فصل دوم: انواع تجهيزات دوار 41

1.2. مقدمه 43

2.2. تجهيزات مولد قدرت_ 43

1.2.2. کمپرسور 43

2.2.2. پمپ_ 51

3.2.2. توربين­ها 56

4.2.2. موتور 61

5.2.2. فن­ها 65

3.2. تجهيزات انتقال قدرت_ 68

1.3.2. محورها 68

2.3.2. جعبه­دنده و چرخدنده­ها 69

3.3.2. پولي­ها 73

4.3.2. چرخ­زنجيرها 75

5.3.2. چرخ طيار 76

6.3.2. اسپيندل_ 77

4.2. تجهيزات گيرنده قدرت_ 77

1.4.2. همزن­ها 78

2.4.2. ژنراتور        79

5.2. تجهيزات جانبي_ 79

1.5.2. ياتاقان­ها 79

2.5.2. کوپلينگ­ها 82

فصل سوم: آزمون­هاي لازم براي تجهيزات دوار 89

1.3. مقدمه 91

2.3. آزمون بالانس__ 93

3.3. آزمون هم­محوري_ 97

4.3. آزمون­هاي ارتعاشي_ 103

5.3. آزمون شناسايي خرده­هاي باقيمانده ناشي از سايش__ 106

1.5.3.روش­هاي حين کار 107

2.5.3.روش­هاي آفلاين_ 109

6.3. آزمون­هاي عملکردي تجهيزات دوار انتقال دهنده قدرت_ 111

7.3. آزمون­هاي مربوط به پمپ­ها 114

1.7.3. طريقه اندازه­گيري پارامترهاي کليدي_ 118

2.7.3.آزمون­هاي پمپ محفظه پيشرونده 119

3.7.3. آزمون­هاي پمپ ديافراگمي_ 121

4.7.3. آزمون­هاي پمپ جابه­جايي مثبت رفت و برگشتي_ 123

8.3. آزمون­هاي مربوط به کمپرسورها 124

9.3. آزمون­هاي مربوط به موتورها و ژنراتورها 126

1.9.3. بازرسي چشمي و مکانيکي_ 127

2.9.3. بازرسي الکتريکي_ 128

10.3. آزمون­هاي مربوط به دمنده‌ها 131

11.3. آزمون­هاي مربوط به توربين بخار 132

12.3. آزمون­هاي مربوط به جعبه­دنده­ها 133

فصل چهارم: الزامات آزمون­های صحت عملکرد تجهیزات دوار 135

1.4. الزامات آزمون­هاي پمپ­ها 137

1.1.4. گريز از مرکز 137

2.1.4. ديافراگمي_ 138

3.1.4. رفت و برگشتي_ 138

2.4. الزامات آزمون­هاي کمپرسور 139

3.4. الزامات آزمون­هاي توربين­ها 142

1.3.4. توربين­هاي بخار 142

2.3.4. توربين­هاي گاز 142

3.3.4. توربين­هاي بادي_ 143

4.3.4.توربين­هاي هيدروليکي_ 143

4.4. الزامات آزمون­هاي محورها 143

5.4. الزامات آزمون­هاي ياتاقان­ها 143

6.4. الزامات آزمون­هاي فن_ 143

7.4. الزامات آزمون­هاي موتورهاي احتراق داخلي رفت و برگشتي_ 144

8.4. الزامات آزمون­هاي جعبه­دنده­ها 144

9.4. الزامات کالیبراسیون_ 145

10.4. اهداف اصلي کاليبراسيون_ 146

11.4. نياز به کاليبراسيون_ 146

12.4. الزامات کاليبراسيون_ 147

منابع و مراجع_ 149

پیوست_ 155

پیوست یک: برخي استانداردهاي آزمون­هاي غير مخرب_ 157


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved